Svatojánské slavnosti byly v Praze už v době baroka, současní pořadatelé je obnovili v roce 2009. Slaví se vždy v předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého.

Slavnost začala v podvečer ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech mší slouženou kardinálem Dominikem Dukou. Ten spojil legendu Jana Nepomuckého se současnou situací, když zdůraznil potřebu pravdivosti a soudržnosti při cestě z koronavirové krize.

Hudba z Vltavy

Slavnost navazující na tradici vizuálně bohatých poutí pokračovala průvodem na Karlův most. Program zakončil tradičně koncert na hladině řeky. Pro letošní ročník napsal skladatel, dirigent a držitel Českého lva Kryštof Marek symfonii „Modlitba svatého Jana Nepomuckého za uzdravení světa“. Provedl ji osobně spolu s Vltavským komorním orchestrem.

Jan z Pomuka, dnes nazývaný Jan Nepomucký, se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel v roce 1393. Tělo umučeného generálního vikáře pražského arcibiskupa nechal svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Dodnes není zcela jasné, proč Nepomucký upadl v nemilost a skončil na mučidlech. Nepomuckého kult se objevil v 17. století a svatořečen byl v roce 1729. Postupně se zařadil mezi nejvýznamnější české světce. Je patronem právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, zpovědníků a mostů a pro katolíky symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti.

Podívejte se, jak Svatojánské slavnosti v Praze proběhly:

Fotogalerie
71 fotografií