Krasky jsou výrazně zbarvení ptáci podobní strakám a patří mezi nejvíce ohrožené ptačí druhy. „Spolu se dvěma britskými zoo jsme v Evropě jediní, kdo ji dokáže odchovávat, což je právě vzhledem k míře jejího ohrožení mimořádně důležité,“ uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek. 

K umělému odchovu krasky narozené počátkem února chovatelé přistoupili preventivně po předešlých zkušenostech. Kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl vysvětlil, že rodiče ptáčete několik předešlých snůšek totiž zničili. Krasky jsou podle něj velmi citliví ptáci a jakékoliv drobné vyrušení může vést ke zmaření jejich hnízdění.

Mládě ale po 24 dnech po narození chovatelé přesunuli z inkubátoru do klícky, která byla připravena ve voliéře jeho rodičů. O dva dny později otec začal ptáče sám krmit přes mřížku klícky. Krátce poté chovatelé klícku otevřeli. 

Pražská zoo chová krasky od roku 2015 a od roku 2018 má zkušenost s umělým odchovem krasky pomocí maňáska. U krkavcovitých ptáků, mezi které patří i krasky, totiž dochází k takzvanému vtištění, kdy by se mláděti při umělém odchovu vtisknul člověk a pro další chov by tak bylo ztraceno.

Při použití maňáska zpodobňujícího dospělou krasku k tomuto chybnému vtištění nedochází a může se podařit odchovat mládě se správnými návyky, uvedla již dříve zoo.

„Každý úspěch v chovu této vzácné krasky je nesmírně cenný. A jsem za něj o to vděčnější, že naši chovatelí ho dokázali dosáhnout tak výjimečným a inovatiním způsobem,“ dodává Miroslav Bobek. 

Video
délka: 01:25.68

Sameček vzácné krasky z pražské zoo odcestoval do Británie, kde bude součástí chovného páru. Zoo Praha

Fotogalerie
9 fotografií