Opatření přijali jen v metru a tramvajích, kde nenastane v souvislosti s otevíráním všech dveří ve všech zastávkách zpoždění v provozu. „Vážení cestující, z preventivních důvodů (podstatné snížení nutnosti dotýkat se tlačítek na dveřích) je s okamžitou platností zavedeno následující opatření: na všech linkách pražského metra a tramvají budou vozidla dočasně otevírat všechny dveře ve všech zastávkách,“ uvedli.

U autobusů toto opatření provést ale nelze. „V síti kolejové dopravy je na rozdíl od dopravy autobusové možné toto opatření aplikovat bez zásadního dopadu do jízdních řádů (prodloužení jízdních dob). U ostatních druhů dopravy v rámci PID se proto nic nemění,“ doplnili na facebooku Pražské integrované dopravy.