„Počet úmrtí a počet těžkých zranění se podařil snížit více než dvojnásobně, to je velmi dobrý výsledek a motivace pro to pokračovat. DPP testuje antikolizní systémy a určitě budeme pokračovat v informování Pražanů, protože nepozornost chodců je stále nejčastějším důvodem kolizí," uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). I když bylo mrtvých předloni osm, rok předtím byli stejně jako loni tři a v roce 2016 pod tramvajemi zahynuli dva lidé.

Z celkového počtu byly loni děti účastníky nehod v pěti případech, zatímco dospělých bylo 82. Předloni se staly děti oběťmi nehod v devíti případech, dospělí v 93 případech. Nemladšímu účastníku srážky s tramvají byly dva roky a nejstaršímu 93 let.

Kampaň i v agličtině?

Více než pětina účastníků nehod byli cizinci. DPP se proto zaměří v letošní kampani právě na zahraniční turisty.

Speciálně polepenou tramvaj, která má chodce upozornit, že na přechodu nemají před tramvají přednost, vyslal do ulic DPP loni na jaře. Vzhledem k pozitivním výsledkům jsme přesvědčeni, že jsme díky této kampani alespoň trochu přispěli k nižším číslům usmrcených i zraněných chodců," uvedl vedoucí odboru technické kontroly DPP Martin Doubek.

Nejčastější chybou chodců je nepozornost a nedání přednosti tramvaji. Problémem je sledování displeje telefonu za chůze nebo nasazená sluchátka. Řada lidí přechází, kde nemá, například za vozem, kde nemůže vidět tramvaj jedoucí z protisměru.

Video
délka: 02:38.40

Brzdná dráha tramvaje je delší, než se může zdát. I z takových důvodů dochází k nehodám, které končí smrtí, nebo velmi vážným zraněním. Proto hlavní město přikročilo k nové osvětové kampani - Neskákej mi pod kola! David Zima

Fotogalerie
8 fotografií