Do podzemního kolektoru, tunelu, na Uhelném trhu prosakuje velké množství podzemní vody, která není v současné době nijak využívána a odvádí se do kanalizace. „Na Uhelném trhu máme už dnes jímací nádrž (pozn. redakce: Nádrž na jímání dešťové nebo podzemní vody), která je osazena čerpadlem. Budeme z ní čerpat podobně jako ze studny nahoru do cisterny. Vodu pak můžeme využít k závlaze nebo kropení ulic,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Čerpací stanici, která bude ústit na Uhelném trhu, vybuduje městská firma Kolektory Praha. Následně k ní budou jezdit cisterny společnosti Pražské služby, které ji budou v létě využívat. Denně přečerpají až 80 metrů krychlových vody, což je asi 10 až 12 cisteren. Celý projekt vyjde zhruba na dva miliony korun.

Nejen kašna na vodu

Jímací nádrž ale není jedinou zajímavostí tohoto kolektoru. Nepřehlédnutelnou dominantou celého náměstí je klasicistní kašna, která kromě estetické funkce má i funkci čistě praktickou. Slouží totiž jako výdech, respektive větrání, právě zmiňovaného kolektoru. Tyto výdechy jsou k vidění po celém městě, ale místní kašna je rozhodně nejhezčí.

Přidá se i Trojka

Ke stejnému projektu se v nejbližších měsících chystá i Praha 3. Kolektor, který k tomu chtějí využít, vede z parku u ZŠ Jeseniova až pod Havlíčkovo náměstí. „V podzemí se po celé délce stékají prameny, které se v tunelu jímají a vytvoří 30 - 40 kubíků vody za jediný den. Chceme tuhle vodu jímat do retenční nádrže a využívat pro zálivku zeleně a kropení chodníků v Praze 3. Tento systém chceme rozjet a spustit do letošního léta,“ stojí na facebooku městské části.

K čemu slouží kolektory?

Kolektory jsou průchozí podzemní tunely, které slouží k vedení a ukládání inženýrských sítí, Do domácností tudy proudí voda, elektřina, plyn nebo data z internetu. Tyto podzemní šachty se v Praze začaly plánovat už v šedesátých letech. Koncem 80. let vedlo podzemím 50 kilometrů tunelů. Dnes je síť o čtyřicet kilometrů delší a propojuje historické centrum i nová sídliště. Kromě Uhelného Trhu vedou například pod Českou národní bankou, Vodičkovou ulicí nebo třeba na Havlíčkově náměstí.

Fotogalerie
12 fotografií