K nehodě popelářského vozu společnosti Pražské služby došlo podle mluvčí Policie ČR Violety Siřišťové okolo půl deváté ráno na Dražickém náměstí. „Popelářský vůz nacouval do plynové lampy. Okolnostmi nehody se zabýváme,“ sdělila Blesk.cz. Mluvčí Pražských služeb Radim Mana nad celou záležitostí vyjádřil upřímnou lítost. Podle něho se jednalo o individuální chybu řidiče.

„Je to politováníhodná událost. Naštěstí se ale celý incident obešel bez zranění,“ uvedl Mana. Podle mluvčího Pražské plynárenské Miroslava Vránka byla na osvětlení spáchaná škoda přesahující dva miliony korun. „V tuto chvíli neumím říct, jak pracná bude jeho rekonstrukce, natožpak kdy a jakým způsobem bude čtyřramenný kandelábr o výšce přesahující osm metrů opraven. Finální slovo v tomto případě budou mít restaurátoři a památkáři.“ Podle Many by vzniklá škoda na vozidlu a především také kandelábru měla být hrazena z povinného ručení vozidla.

Jeden ze tří

Podle Jana Žákovce, vedoucího Plynárenského muzea, které spadá pod Pražskou plynárenskou, byla způsobena značná historická škoda, u níž není jisté, zda se ji vůbec podaří úplně napravit. „Jedná se o historickou památku z roku 1867, která byla v roce 2014 kompletně zrekonstruovaná,“ uvedl. „Velkým problémem je, že kandelábr byl z litinového soklu a dalších litinových ozdob, které jsou na mnoha místech puklé. Litina se velmi těžko svařuje,“ uvedl Žákovec.

Plynová lampa na Dražického náměstí v celé své kráse. Kvůli neopatrnosti řidiče popelářského vozu skončila v troskách a její obnova je značně nejistá.
Plynová lampa na Dražického náměstí v celé své kráse. Kvůli neopatrnosti řidiče popelářského vozu skončila v troskách a její obnova je značně nejistá.
Autor: Pražská plynárenská - Plynárenské muzeum

Poničený kandelábr je konkrétně jedním ze tří původních historických kandelábrů, které se v Praze dochovaly. Většina jich totiž kvůli elektrifikaci osvětlení do roku 1985 zanikla. Zbylé dva stojí na Loretánském, respektive Hradčanském náměstí. Všechny má ve správě Galerie hl. m. Prahy coby technické památky. „Ten poničený je z nich nejmenší. Je osazen na válcovém žulovém podstavci s kruhovou profilovanou římsou, jehož přední část je ozdobena historickým erbem města Prahy,“ řekl vedoucí muzea.

Kromě erbu obsahoval ještě čtveřici ženských postav v rouchu, které byly zády připoutané ke kanelovému sloupu s korintskou hlavicí. Osvětlovací lucerny byly připevněny na čtyřech ramenech podepřených bohatě ornamentálně zdobenými esovkami. Na jejich horní hraně seděla čtveřice draků.
Fotogalerie
28 fotografií