Pane starosto, co vás do politiky přivedlo?

„O politiku se zajímám dlouhodobě, tím spíše v Újezdu nad Lesy, kde žiji 25 let. Před sedmi lety jsem si uvědomil, že městská část nefunguje zrovna uspokojivě. Zkoušel jsem se v jedné záležitosti obrátit na úřad, ale komunikace nefungovala. Záležitosti, při kterých mi městská část měla být nápomocná, jsem si ale musel řešit sám. V předminulých volbách jsem proto podpořil ODS, načež mě vybídli, zda bych do strany nevstoupil. Na to jsem kývl. V loňských volbách jsem již kandidoval jako lídr, dovedl ODS k vítězství a podařila se nám složit i funkční koalice.“

Jak byste zhodnotil uplynulý rok ve funkci?

„Stručně řečeno, byla to práce, únava a dohady s opozicí. Rok utekl, jako by to bylo včera. Ale když vynechám negativní aspekty, podařilo se nám přetvořit a optimalizovat úřad městské části, který je nyní schopný občanům být mnohem více nápomocen. Pryč jsou časy, kdy člověk ani nemohl dojít za starostou do jeho kanceláře, což byl zrovna jeden z případů, který jsem osobně zažil.“

Za hlavní úspěch považujete tedy otevření úřadu veřejnosti?

„Nejen to. Myslím, že jsme velké úsilí věnovali zkvalitnění veřejného prostoru. Na Rohožníku jsme nechali instalovat basketbalový koš, aby si tam mládež mohla hrát street basketbal. Při příležitosti otevření se tam konal turnaj a jeho výsledkem bylo, že se pro velký zájem zdejší mládeže požaduje konání opakovaně, což vnímám jako nejlepší zpětnou vazbu. Také jsme nechali vytvořit relaxační místo s veřejným ohništěm. Do budoucna bychom rádi zbudovali i kulturní centrum, protože žádné takové se v Újezdu nenachází, stejně jako nám chybí náměstí.“

Na co se v příštích letech hodláte primárně zaměřit?

„Nápadů je spousty. Limitem jsou jen čas a peníze. Rádi bychom například vyřešili dopravní situaci v Újezdu, především co se parkování týče, protože aut přibývá po celé Praze. Mou vizí je, že by vzniklo nové velké odstavné parkoviště u klánovického nádraží. Odtud by řidiče do centra bez problému dopravil vlak. Opozice nám vytýká, že by zřízení parkoviště přivedlo ještě více aut ze Středních Čech k nám do Prahy 21. Ale proč by nemohli přijet? My také do Středních Čech jezdíme na dovolenou, na výlety, takže řešení ve smyslu zákazu vjezdu Středočechů v tomto ohledu odmítám. Navíc ta auta zde již dávno jsou a jsou různě postavena kolem, často v rozporu s předpisy.“

V poslední době na sociálních sítích poměrně rezonovalo téma zbudovaných závor na parkovišti u jednoho z tamních supermarketů přímo v centru Újezdu nad Lesy. Jaký na ně máte názor vy?

„Je to soukromý pozemek, ty závory majiteli nemůže nikdo vyčíst. Parkoviště využíval prakticky kdekdo a to ne pro nákupní účely. Lidé si tam nechávali auta po celý den, zatímco šli na vlak nebo na autobus. Naši občané pak měli problém tam zaparkovat, aby mohli nakoupit, a jet domů. A bohužel to neodnášel jen Lidl, podobná situace se objevuje u Penny marketu ve Starokolínské nebo u Alberta v Rohožníku, dokonce i u polikliniky. Lidl situaci vyřešil závorou, což je pro mne z pozice občana Prahy 21 řešením, aby člověk mohl opravdu v klidu zaparkovat, nakoupit a odjet.“

Nekomplikuje to potom parkování v okolí?

„Začaly se objevovat zaparkované vozy v ulicích, kde dříve nebyly. Třeba ve Staroklánovické, na hlavní třídě. Také mi to nepřijde nejšťastnější. Právě proto bych byl pro zřízení centrálního parkoviště u nádraží, které by bylo vhodnějším řešením, než je nezřízené parkování v ulicích.“

Vyjma parkování má ale Praha 21 i problémy z hlediska plynulosti dopravy, zvláště na jejích nejvíce frekventovaných ulicích, kudy je vedena i autobusová doprava. Jak lze z pozice radnice tuto situaci řešit?

„Tento problém by měla vyřešit nová silnice 1. třídy, která by vedla mimo centrum jižně od Újezdu. Její vznik je odhadován asi za šest nebo sedm let. S tím nic nenaděláme. Možným řešením by ale třeba bylo i rozšiřování vozovek, protože zatímco Praha se rozrůstá a pojímá čím dál více lidí, silnice zůstávají pořád stejně široké. Na to bychom se rádi zaměřili i s ohledem na komfort chodců.“

V čele radnice Újezdu nad Lesy sedí už rok starosta Milan Samec.
V čele radnice Újezdu nad Lesy sedí už rok starosta Milan Samec.
Autor: David Zima

V jakém smyslu?

„Újezd si zaslouží mít kvalitní komunikace s chodníkem tak, aby byly silnice a chodník ve stejné rovině. V současnosti je vozovka hlavní dopravní tepny oproti chodníkům velmi vysoko, což je do jisté míry komplikace třeba pro hůře se pohybující obyvatele. Inspirací v tomto ohledu jsou pro nás Běchovice, kde toto výškové srovnání proběhlo.“

Za uplynulý rok bylo velkým tématem několikaměsíční přerušení provozu autobusové zastávky Rápošovská z důvodu kácení topolů. Proč trvalo tak dlouho?

„Samotné kácení bylo hotové v řádech hodin. Problém byl jinde. Radnice chtěla pokácet 33 starých a nemocných topolů, ale tuto snahu devět měsíců blokoval místní spolek Újezdský STROM, který našel podporu v bývalém vedení a části opozice. Topoly zkrátka nebyly zdravotně v pořádku, což potvrdila i odborná dokumentace, odpadávaly z nich větve, které ohrožovaly bezpečnost chodců i silničního provozu. Proto jsme přistoupili k preventivnímu uzavření autobusové zastávky, která stála v blízkosti. Jeden by si myslel, že bude do dvou měsíců řízení vyřešeno, ale celá kauza se protáhla na devět měsíců, kdy do Rápošovské nezajížděly autobusy.“

A výsledek?

„Řízení bylo svěřeno úřadu Prahy 22, posléze magistrátu. V obou případech bylo potvrzeno, že máme právo odstranit 33 topolů, díky čemuž jsme je skutečně mohli během pěti hodin pokácet a zastávku otevřít. Na tuhle kauzu jen tak nezapomenu, protože je to ukazatel toho, co se může stát, najde-li se nějaká skupina, která bude nesmyslně blokovat rozhodnutí většiny.“

Které další problémy Prahu 21 sužují?

„Myslím, že Újezd nad Lesy trpí stejnými problémy jako jiné městské části čili doprava, zdravotnictví a školství. Současné zdravotní středisko na Rohožníku je v nevyhovujícím stavu. V Újezdu zase funguje jediná škola a její kapacita už přestává stačit. Velmi nerad bych se dočkal toho, že se újezdské děti nedostanou do své školy. Jelikož ke škole přiléhá i školka, tak v součinnosti s magistrátem zvažujeme, že bychom vystavili školku novou, a uvolněné prostory té stávající nechali pro rozšíření základní školy.“

Masarykova základní škola funguje v Újezdu nad Lesy už od roku 1934. (foto z roku 1946)
Masarykova základní škola funguje v Újezdu nad Lesy už od roku 1934. (foto z roku 1946)
Autor: ÚMČ Praha 21

Praha 21 je jednou z nemnoha městských částí, kde v rámci koalice spolupracuje ODS s ANO. Ty mají přitom na státní úrovni značné rozepře. Určitě nebudu první, kdo se zeptá – proč tomu tak je, a jak se vám spolupracuje?

„Mezi státní a komunální politikou je rozdíl. Samozřejmě každý zastupuje svou stranu, ale primárně je zde práce na konkrétních lidech, kteří činnost vykonávají, a v tomto ohledu nemáme se zdejšími členy ANO vůbec problém. Fungujeme jako tým, což je pro chod úřadu klíčové.“

Vyjma Prahy 2 se i u vás schyluje k novoročnímu ohňostroji. Jedná se o jakousi demonstrativní formu vzdoru proti magistrátu, který letos místo ohňostroje zvolil novoroční videomapping?

„Není to vyloženě vzdor tomu, že se pražský novoroční ohňostroj nekoná. Ohňostroje k Novému roku patří, je to tradice. Jako malý kluk si pamatuji, když v televizi pouštěli varování před pyrotechnikou a ukazovali utrhané prsty z podomácku vyrobené pyrotechniky. Takový přístup je špatný, zato když u nás 1. ledna bude ohňostroj řízený profesionálně a ještě s tím, že se to jedno konkrétní místo profesionálně uklidí, je to mnohem bezpečnější a lepší, než když dojde k samovolnému střílení petard mezi baráky. Proto jsme se se starostou Běchovic Ondřejem Martanem (ODS) dohodli, že novoroční ohňostroj uspořádáme společně mimo zástavbu mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy, a to co nejdále od lesů, abychom zbytečně neplašili zvěř.“

Fotogalerie
19 fotografií