Že by děti, které docházejí do základních škol v Újezdu nad Lesy, měly své školní pomůcky v nejlepší formě z celé Prahy? Mohlo by se tomu tak stát. Městská knihovna při ÚMČ Praha 21 totiž letos na podzim spustila novou službu, v rámci které si mohou děti, respektive jejich rodiče, nechat obalit sešity a předně učebnice do průhledných knihovnických fólií.

Za knihu či sešit formátu A5 by si v takovém případě zaplatili 5,- Kč, za formát A4 i formáty atypických rozměrů potom 10,- Kč. Podle časových možností knihovníků a knihovnic pak může být zabalení uskutečněno buď na počkání, nebo do druhého dne. Služba je primárně určena jak dětem ze základních škol, tak i středoškolským studentům, a to v rámci standardní otevírací doby knihovny.