Zpracovatel územní studie, architekt Tomáš Beneš, představil potenciál vývoje dané lokality. Ta je vymezena ulicemi Ryšavého, 5. května a U Michelského lesa, z jihu potom tzv. Krčským lesem, což je pojmenování, se kterým počítá Metropolitní plán. V zásadě se jedná o převážně nezastavěné území okolo stanice metra Roztyly o výměře zhruba 44 hektarů, kde notnou část zaujímá brownfield po zaniklém koupališti Plivátko a areálu bývalého podniku Interlov. Většinu pozemků vlastní magistrát, zbytek soukromí vlastníci. Právě to do jisté míry ztěžuje otázky ohledně řešení budoucího vývoje.

„Pro oblast, kde se nachází stanice metra spolu s autobusovým terminálem pro meziměstské spoje, lze očekávat největší rozvoj, protože disponuje řadou volných ploch,“ uvedl Beneš. Vzniknout by zde podle studie mohlo několik budov, které by byly výškově korigovány tak, aby nepřevyšovaly okolní zástavbu.

„Vzniknout by mohla polyfunkční čtvrť s obytnými byty, administrativními budovami, školami i zelenými veřejnými prostranstvími,“ řekl architekt. Nejvyšší z budov by měly disponovat 15 patry a vysoké by měly být zhruba 60 metrů. „Záměrem je, aby zde vznikla dominanta lokálního významu, nikoliv městského,“ nechal se slyšet s tím, proč budovy neplánuje vyšší, jak měl dříve v plánu soukromý investor.

Váš hluk, naše starost?

Velkou odezvu veřejnosti vzbudil návrh architekta na výstavbu budov podél ulice 5. května. Ty by podle Beneše měly praktickou funkci. „Byly by to bariérové budovy, které by mohly vytvořit kompaktní fasádu k odhlučnění dálnice,“ nechal se slyšet. Mnohým z přítomných se přitom nelíbilo, že by se díky těmto blokům, které by byly opatřeny speciálními protihlukovými fasádami, odrážel ruch přes dálnici do vilové zástavby Spořilova.

O této lokalitě nově vznikající územní studie pojednává.
O této lokalitě nově vznikající územní studie pojednává.
Autor: ÚMČ Praha 11

Reakce na sebe nenechaly čekat především s tvrzením architekta, že by se automobilová doprava v dané lokalitě zdvojnásobila. „Studie je nevyvážená. Obyvatelům, kteří tam žijí, nepřináší vůbec nic, snad kromě obchodů poblíž metra. Vůbec nezohledňuje negativní vlivy na hluk, na znečištění,“ vytkl zastupitel Prahy 11 Aleš Kulhánek (HPP 11) architektovi.

Doprava

Jiné názory reflektovaly ne zcela ideální dopravní obslužnost, na kterou podle nich studie reagovala nedostatečně. Tím spíše, že se jedná o zahuštění lokality, která je plná osídlených sídlišť. „Už dnes se ve špičce těžko dostáváme k metru. Když dojde k navýšení počtu obyvatel, obávám se, že se pak situace zhorší,“ uvedl jeden ze starších účastníků.

Architekt ve své studii připustil, že je ve hře varianta zbudování druhého vestibulu stanice metra. Není podle něj ale prioritní. „Stál by 200 metrů od toho stávajícího, takže lze těžko hovořit o nějakém větším efektu,“ vypověděl. Změny by se ovšem měly týkat autobusové a automobilové dopravy. Vzniknout by měly nové ulice, které by mohly ulevit Ryšavého. Se stavbou tramvajové trati územní plán nepočítá.

Další výtka směrem k dopravě se týkala parkování. Podle Beneše by nově zbudované domy měly disponovat podzemními parkovišti a v úvahu by mohlo přijít i zřízení nového P+R parkoviště pro 300 vozidel. Někteří z obyvatel by však P+R parkoviště raději viděli blíže hranicím Prahy, aby do metropole nezajíždělo tolik vozidel. Na podzemních parkovištích zase vadí možné narušení podzemní vody, na což by mohly doplatit nejen zelené plochy, ale i nedaleký les. Zvláště při obdobích vleklých such.

Sídliště zeleň potřebuje

Mnozí z účastníků se vyjadřovali k úbytku zeleně, která by s novou výstavbou zákonitě nastala. Přitom právě sídliště, jaká se nalézají na Jižním Městě, zeleně potřebují každou píď. „Postrádám ve studii pozemky pro sport. Městská část si výslovně přála, aby zde vzniklo koupaliště, což v územní studii také není zohledněno,“ vytkl zastupitel Kulhánek. Co do vybavenosti oddechových a zelených ploch Beneš uvedl, že s parky se počítá, přičemž středobodem by měl být centrální prostor u stanice metra. „A v ulici Ryšavého by mělo dojít k zatravnění středového pásu,“ uvedl.

Veřejného projednání byl mimo jiných zástupců městské části Praha 11 přítomen i její starosta Jiří Dohnal (Piráti). „Územní studie říká, jak by za určitých podmínek bylo možné revitalizovat území okolo stanice metra Roztyly. Chápejme ji jako předmět k diskusi. Ona nediktuje, pouze navrhuje, co by v lokalitě mohlo vzniknout,“ sdělil Blesk.cz.

Četnost připomínek z řad obyvatel i zastupitelů kvitoval s povděkem. Jak by on sám rozvoj dané lokality viděl? „Tím, že je u metra, je svým způsobem hodna nějaké výstavby,“ nechal se slyšet s tím, že její současný stav není vyhovující. „Lokalitě by prospěla zástavba se smíšenou funkcí. Tedy částečně bytová zástavba, částečně kanceláře či obchody. Převažovat by nicméně měly zelené plochy, tedy parky,“ dodal s tím, že zeleň na Jižním Městě je zapotřebí rozšiřovat, nikoliv umenšovat.

Co bude dál?

Mnohým obyvatelům není budoucnost lokality u metra Roztyly lhostejná, i přes její současný stav. Ti, kteří se k ní chtějí vyjádřit, mohou tak učinit nejpozději do 15. října písemně na Odbor územního rozvoje magistrátu hl. m. Prahy, který je zadavatelem územní studie. 9. října v 18:00 v Kulturním centru Zahrada proběhne ještě jedno veřejné projednání návrhu studie, kde budou zástupci magistrátu, městské části i veřejnosti debatovat nad dalšími tématy, na které se napoprvé nedostalo.