Územní studie se soustředí na lokality Michle, které jsou v současnosti nekoncepčně řešené. Jde o neprostupná místa, která mají uzavřené areály, je zde málo kultivovaných veřejných prostranství, nedostatek míst k setkávání a doprava tuto pražskou čtvrť příliš zatěžuje – zejména v lokalitě Michelské ulice.

Na podnět radnice Prahy 4 studii zpracovává ateliér Archum architekti. Teď je ta správná chvíle pro vyřčení vašich vlastních požadavků. Místní úřad poskytl celou aktuální verzi studie – právě na ni můžete reagovat. Máte však čas pouze do úterý 4. června do 12:00 hodin. Studii i formulář pro zaslání připomínek naleznete zde.