Kvůli nesouhlasu radnice Prahy 12 se vznikem zmiňované stavby na rohu ulic Durychova a U Kamýku rada městské části schválila odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. Objekt o dvou výškových částech se 14 a 18 patry dle místního úřadu nerespektuje podmínky pro „stabilizované území“, kterým popisovaná lokalita oficiálně je.

Zmiňované území v obecné rovině definuje změna územního plánu s označením Z1000/00: „Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj.“

„Nedotváříte,“ zní z radnice

Právě na tuto definici se při své kritice odvolává místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (Piráti). „Nahradit stávající dvoupodlažní objekt čtrnácti a osmnáctipatrovými věžemi nelze považovat za pouhé dotváření. Navíc i z hlediska objemu staveb se jedná o enormní nárůst, který rozhodně neodpovídá smyslu definice stabilizovaného území, ale jde o rozsáhlou stavební činnost, která do stabilizovaného území nepatří,“ uvedla místostarostka.

Radnice v souvislosti s kritikou zamýšlené zástavby uvádí, že se tím ztotožnila s všeobecným nesouhlasem obyvatel z okolních objektů. „Stavba zhorší podmínky osvětlení v okolních bytech, již nyní neúnosnou dopravní situaci a problém s nedostatkem parkovacích míst. Kvůli budově se mají kácet vzrostlé stromy,“ dodala mimo jiné Eva Tylová.

Územní studie

Developerská společnost Trigema, která chce polyfunkční budovu v Kamýku vybudovat, s názory radnice Prahy 12 nesouhlasí. Podle tiskového mluvčího společnosti Radka Poláka projekt kromě dalších nařízení respektuje také podmínky dané pro stabilizované území, což developer dokládá vypracovanou územní studií od nezávislého subjektu, kterým je společnost Qatra Architektura.

Tato studie uvádí, že řešené území „je obklopeno bytovými domy různé výšky. Blokové domy jsou osmipatrové, bodové domy patnáctipodlažní“. Součástí práce jsou také vizualizace pohledů na řešenou lokalitu z nejrůznějších směrů. Výsledná zpráva, která na studii reaguje, říká, že „v těchto pohledech nelze konstatovat narušení pražského horizontu“.

K připomínkám k stabilizovanému území je dále řečeno, že „umístění jediné – byť výškové – stavby nelze zahrnout pod pojem „rozsáhlá stavební činnost“. Jednotlivými objekty se stabilizované území doplňuje běžně v různých polohách hlavního města Prahy. […] Pokud tedy jde o rozsah stavby, je „dotvoření“ stávající stabilizované struktury jednotlivou stavbou možné.“

Developer: „Jednáme se všemi“

Společnost Trigema informovala, že o přípravách projektu pravidelně jedná se všemi dotčenými orgány i obyvateli z okolí. „Sami jsme zde proto na vlastní náklady nechali zrealizovat nezávislý výzkum, jehož cílem bylo zjistit potřeby místních obyvatel, a zorganizovali několik veřejných setkání. V současnosti je zde poměrně nevzhledný a zašlý objekt, který je v našem majetku. Ten by měl nahradit projekt, který zahrne zlepšení kvality místní zeleně, navýšení počtu parkovacích míst, kvalitnější prostory pro obchody a služby a nové byty,“ dodal k záměru tiskový mluvčí společnosti Radek Polák.

Závěrečná zpráva odboru územního rozvoje pražského magistrátu, která reaguje na územní studii, zároveň uvádí, že předložená práce neodpovídá na řadu dalších aspektů, mezi které patří dopravní řešení nebo ochrana životního prostředí. Také tyto otázky bude podle zprávy nutné řešit ve fázi rozhodnutí o umístění stavby. Z hlediska otázky „působení hmoty objektu v kontextu okolní zástavby“ však dle magistrátu jde o seriózní zpracování.

Fotogalerie
9 fotografií