Naposledy Praha tuto situaci řešila minulý týden. Do kolejiště metra skočil člověk nejprve ve stanici Florenc, jen o 15 minut později se stejná událost stala na Bořislavce, kde zemřela žena (†57). Jak posléze potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk, v obou případech šlo o pokus o sebevraždu.

Pražský dopravní podnik (DPP) uvedl, že tyto situace eviduje. Dobrou zprávou je, že se postupně mají začít realizovat kroky, které povedou k tomu, že obdobné pády či skoky do kolejišť metra už fyzicky nebudou možné. Horší zprávou je, že realizace potrvá mnoho let.

Jak Blesku potvrdila tisková mluvčí DPP Aneta Řehková, bezpečnostní nástupištní stěny, které jsou patrné z vizualizace stanic budované trasy „D“, se objeví i na lince „C“. Nepůjde ovšem o cílenou snahu zamezit pádům, ale o doprovodné změny v rámci kompletní automatizace této nejstarší části pražské podzemky. Také tady mají stejně jako na „déčku“ začít jezdit soupravy bez řidičů a pro tyto účely bude vybudování stěn nezbytné.

„Významnou výhodou v zavedení automatizace je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu instalací nástupištních stěn s dveřmi ve stanicích, tedy oddělením vlaků od nástupiště stěnou s dveřmi,“ uvedla na dotaz Blesku k plánovaným opatřením proti padajícím lidem Aneta Řehková.

Díky tomu tak v budoucnu ani na „céčku“ nebude nutné při mimořádných událostech přerušovat provoz, protože k nim nebude docházet. Podle dopravce se tím také zvýší plynulost výstupů a nástupů cestujících, kteří nebudou mít možnost držet dveře a tím zdržovat provoz. V neposlední řadě získá linka větší možnost reagovat na aktuální poptávku po dopravě; dispečer bude mít možnost nasadit z depa další automatický vlak a tím v případě potřeby posílit dopravu.

Přesun vlaků

„Záměr automatizace linky C je rovněž součástí dlouhodobé koncepce obnovy vozového parku pražského metra, kdy s příchodem nových bezobslužných vlaků metra na linku C by se stávající vlaky M1 z linky C přesouvaly na linku B, čímž by došlo k zahájení postupného vyřazování vlaků typu 81-71M z provozu,“ vysvětlila další navazující plány mluvčí DPP.

Změny by se měly na trase C realizovat postupně, aby provoz metra nebyl narušen. „Výměna vozového parku na lince C je předpokládána s ohledem na počet 53 stávajících vlaků v délce několika let. Pro toto období se předpokládá smíšený provoz stávajících vlaků M1 s nově nasazovanými bezobslužnými vlaky až do plné automatizace linky náhradou posledního vlaku typu M1,“ vysvětlila Řehková, podle které příkladem může být automatizace linky 1 v Paříži.

Potrvá to

Změny zajišťující vyšší komfort i bezpečnost cestování v pražském podzemí jsou v tomto projektu jednoznačné, ale bohužel jejich realizace ještě nějaký čas potrvá. Dopravní podnik hodlá na nové vlaky vypsat soutěž sice již příští rok, proměna linky C se ale má realizovat v synchronizaci s dodávkou technologie pro novou trasu D, která má v plném rozsahu začít jezdit odhadem v roce 2027.

V současnosti dopravní podnik nemá jasno, jak to bude v případě zbylých tras A a B. Bezpečnostní stěny jsou však zcela závislé na tom, jestli také zde dojde ke kompletní automatizaci. „Prozatím se s vybudováním obdobných nástupištních stěn uvažuje pro linky A a B pouze v případě jejich automatizace,“ dodala Aneta Řehková.

Fotogalerie
16 fotografií