Předmětem veřejné zakázky je zejména odstranění stávající střechy včetně konstrukce a zateplení půdy. Cílem je podle dokumentu zabránit zatékání dešťové vody do nižších pater.

Nové klubovny i víceúčelový sál

Podle internetových stránek suchdolské radnice vzniknou v nástavbě tři klubovny se zázemím a víceúčelový sál. V klubovnách se budou konat setkání seniorů, tvůrčí dílny matek s dětmi, jazykové kurzy nebo výuka hry na hudební nástroje.

Kromě vybudování centra provede vybraná firma stavební úpravy také v jiných částech budovy, jako jsou statické úpravy nosných konstrukcí nebo ochrana a úprava fasády budovy. „Součástí plnění je rovněž zřízení nového požárního únikového schodiště na severní fasádě budovy,” píše se v dokumentu.

Suchdol se nachází na severu hlavního města a má více než sedm tisícovek obyvatel. K Praze byl přičleněn v roce 1968 jako součást Prahy 6. Od roku 1990 je samostatnou městskou částí. Jeho součástí byl původně i Sedlec, který byl ale postupně přiřazen k Praze 6.