Hlavní město Česka dostalo tu čest, že se stalo vůbec prvním evropským hlavním městem, jehož plavidlo se mohlo zúčastnit této slavnosti. Bissona Praga se plavila mezi dalšími 10 benátskými bissonami a přivítal ji starosta města Luigi Brugnar. Na palubě pražské bissony bylo 10 lidí. Vypolstrované čestné místo patřilo miss Majáles Anně Cahlíkové, kterou vezlo po laguně osm veslařů a jeden muž udával tempo.

„Byl to neskutečný zážitek, celé oslavy byly naprosto velkolepé,“ popsal své pocity z jedinečného festivalu Vojtěch Pokorný, předseda Svatojánského spolku. Zároveň přislíbil, že v příštím roce Pražané budou moci Bissonu Pragu vidět během svatojánských slavností Navalis. A čím je loď tak unikátní?

Řezbářská práce

Podle Vojtěcha Pokorného zdobení gondoly představuje největší řezbářské dílo, které nevzniklo v posledních 60 letech. Řezbáři v Nehasicích na Lounsku vycházeli při své práci ze staré barokní techniky a motivy výzdoby jsou úzce spjaté s Prahou, českými zeměmi a hlavně svatým Janem Nepomuckým.

„Na přídi lodi je umístěna dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, erb Prahy a dvě lunety s vyobrazením Malé Strany, Karlova mostu a Starého Města. Celý přední kastel bissony Praga je lemovaný po bocích dvěma masivními volutami, které umocňují výraz celé přídě. Zadní kastel lodi symbolizuje Prahu a Českou republiku. Na zádi je umístěn erb českého lva jako symbol českých králů,“ jmenuje bohatou výzdobu vzácné lodě Pokorný. Celou výzdobu zaplatil sám převozník pražský, Zdeněk Bergman, který dlouhodobě usiluje o renesanci pražské lodní dopravy. 

Fotogalerie
19 fotografií