Problematickou lokalitou, na které se shodují odpůrci i podporovatelé stavby nové plavební komory v centru Prahy, je oblast kolem Karlova mostu. Tu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) označil za klidovou zónu, ve které panují obavy z dalšího navýšení turismu a ekologické zátěže.

Ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová již dříve Blesk.cz informovala o tom, že „vznikem nové plavební komory by došlo ke snížení doby čekání osobních lodí na proplavení a tím i zmenšení zátěže ovzduší emisemi z těchto plavidel“. Primátor s tímto tvrzením nesouhlasí, podle něj by se totiž se vznikem druhé komory celkový počet lodí navýšil a další ekologická zátěž by tak byla nevyhnutelná.

Nesouhlasně se k tomuto názoru postavil také starosta Prahy 5 Daniel Mazur (Piráti). Obává se, že lepšího zprůjezdnění Vltavy v daném úseku by hbitě využili podnikatelé. „Zkušenost nám říká, že ve prospěch podnikání je, aby loď, která za stejný čas může zvládnout více okruhů, jich více zvládla. Lodě skutečně na řece stráví tolik času, kolik jim jen denní svit a podobně dovolí,“ uvedl Mazur.

Parníky jako náklaďáky

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) sdělil, že devět z deseti lodí, které proplouvají stávající plavební komorou, jsou parníky s turisty, kterých je asi padesátka. „Problém není dopoledne, ani krátce po obědě, ale nastává zhruba ve 4 hodiny odpoledne, kdy turistické parníky vyjíždějí. V případě, že by se postavila nová plavební komora, nám nikdo nezaručí, že parníků nenaroste. A to je prostě fakt,“ uvedl Hlubuček.

Video
délka: 05:03

Primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 5 Daniel Mazur a náměstek primátora Petr Hlubuček o zamýšlené nové plavební komoře. Daniel Vitouš

Centrum Prahy je dle vedení magistrátu po Ostravsku druhým nejznečištěnějším místem v republice. Náměstek z hlediska produkce emisí připodobnil lodě, které tímto místem proplouvají, k nákladním autům. „Je pro nás nepřijatelné, aby nám 50 takových náklaďáků jezdilo centrem města. Chceme se soustředit na provoz stávajících parníků, aby důsledně vypouštěly fekální tanky do servisních vozidel, aby se nemyly lodě prostředky na Vltavě a aby se nám z centra města nestal lunapark,“ dodal náměstek primátora.

Magistrát může v současnosti z hlediska ekologie limitovat pouze plavidla, která kotví na náplavkách. Alespoň tento nástroj tak po usnesení rady hodlá město využít. Od roku 2021 nebude smět žádná loď, která nebude nízkoemisní, na pražských náplavkách kotvit.

Stavbu nové plavební komory na začátku srpna posvětil stavební úřad. Magistrát, Praha 1 a Praha 5 chystají trojici odvolání, každý úřad podá to své sám za sebe. Tato odvolání bude posléze posuzovat ministerstvo zemědělství.

Fotogalerie
21 fotografií