Když velká voda před 17 lety dorazila do Prahy, živel zastihl naši metropoli nepřipravenou. Protipovodňový systém totiž začal vznikat roku 1997, tehdy pětiletý projekt měl hotový jen necelý kilometr ochranných prostředků na Starém Městě. Improvizované zátarasy a pytle s pískem nestačily. Vltava se v srpnu roku 2002 rozlila na oba břehy, dosahovala hloubky 782 centimetrů a napáchala škodu za 27 miliard korun.

Od té doby se naštěstí mnohé změnilo. Praha nechala masivně rozšířit protipovodňová opatření, která se nyní rozprostírají na 21 kilometrech, zhruba třetina z nich je řešena mobilními stěnami, na zbylých 14 kilometrech jsou zátarasy připravené kdykoliv bránit město. „Na základě zkušeností z povodně v srpnu 2002 byl návrh protipovodňových opatření oproti původnímu řešení upraven. Nyní jsou navržena tak, aby ochránila město před účinky řeky s hloubkou 782 centimetrů s bezpečnostní rezervou 30 centimetrů,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Je možné udělat něco víc?

Mohou být dnes Pražané v klidu s vědomím, že metropole je před povodní ochráněna? Z historie lze usuzovat, že příroda dovede překvapit a předčít veškerá lidská očekávání. Co dalšího by se tak dalo ještě udělat? Existují například nějaká opatření ještě před tím, než velká voda vtrhne na území Prahy?

„Pokud jde o ochranu Prahy před pustošením Vltavou, nejlíp ji dokáže chránit již desítky let existující Vltavská kaskáda. Od roku 2002 na Vltavě žádná další přehrada nepřibyla. Pokud však řešíme Prahu, škody může způsobit i vlévající se řeka Berounka, která regulována není,“ sdělil Blesku tiskový mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Ten tak potvrzuje informace pražského magistrátu, že všechna nejnovější protipovodňová opatření vznikla přímo na území hlavního města.

Vltavská kaskáda by podle povodí v případě ohrožení opět fungovala naprosto stejně jako před 17 lety. „Nikde na světe neexistuje přehrada, která by stoprocentně ochránila jakoukoliv lokalitu před každou povodní,“ řekl Roldán.

Přeliv na Orlíku

Jedna zásadní úprava se však na Vltavské kaskádě přeci jen chystá. Jde o výstavbu nového bezpečnostního přelivu na přehradě Orlík, kterou povodeň roku 2002 značně poškodila. Toto jakési „okno“ povolí odpouštění vody nad rámec stávající kapacity přehrady. Bude stát mimo stávající dílo a vodu odvede do speciálně vytvořeného betonového koryta. Tato úprava sice bude sloužit primárně pro ochranu samotné přehrady, ve druhém sledu však díky tomu bude Orlík schopen regulovat vodu a tím pomáhat všemu, co stojí po proudu – a tedy i Praze.

„Investice by měla být dokončena v letech 2024 až 2025. Tento bezpečnostní přeliv by měl pomoci Orlíku ustát až desetitisíciletou vodu. Obrovsky zatíženému vodnímu dílu tato změna významně odlehčí,“ dodal za Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Fotogalerie
83 fotografií