Park, na němž je socha bezejmenné dívky, v tuto chvíli patří třem vlastníkům. Soukromému majiteli, který souhlasí s revitalizací, magistrátu a městské části. Všichni tři spolupracují na tom, aby se park mohl revitalizovat v rámci rekonstrukce ulice Jana Želivského, ale jak?

Nepěkný park

Na pomoc si v úterý v šest večer přizvali občany, jichž došlo přibližně deset. Většina z nich byli lidé, kteří místem procházejí, mají do parku okna nebo jim do přilehlé školy dochází děti. Podle nich je to „místo, kde se schází bezdomovci a potom močí na stromy nebo na domy. Přes den v tom pak běhají děti,“ řekla na shromáždění jedna z obyvatelek. A její slova potvrzovalo i množství prázdných lahví a odpadků pod stromy a keři.

Hřiště a stromy

Setkání se zúčastnili také architekti, kteří budou z nápadů přítomných občanů, elektronických a papírových dotazníků, vyhotovovat možné varianty nové podoby parku. Podle zúčastněných by měli přilehlou vozovku oddělovat stromy, aby sem nepronikal hluk. Na místě by také mělo být celkově víc stromů nebo hřiště pro starší děti. Jedním z důležitých témat bylo také umístění světelné křižovatky a přechodu ve vyústění ulice Na Parukářce. Proměnou by měly projít i dopravní zastávky Biskupcovy.

„Snažíme se nejprve získat názory lidí. Ty předáme architektce, která bude přes léto kreslit a bavit se s námi. Nejčastější výtky jsou ohledně toho, že parčík není vhodný pro pobyt lidí, protože v něm není místo, kde by si mohli odpočinout. Děti by mohly mít hezčí herní prvky, než je betonový výduch. U restaurace Kabinet bychom omezili parkovací stání a museli bychom posekat staré topoly, které jsou suché,“ vyjmenoval předseda výboru pro územní rozvoj Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí). Bezejmenný park by měl v následujících měsících získat také svoje jméno. A jaké jsou varianty jmen parčíku se sochou bezejmenné dívky? Prý to bude překvapení.

Fotogalerie
11 fotografií