Více než dva roky už probíhá nákladná rekonstrukce Negrelliho viaduktu, na níž spolupracuje SŽDC s magistrátem hlavního města. Pražští radní v pondělí schválili koncepční studii, na jejímž základě vznikne projekt úprav. Součástí plánu je využití prostor v obloucích mostu a vytvoření nových náměstíček či parku, parkující auta a nevyužívané prostory nahradí kavárny a různorodé podniky.

Kavárny a dílny

„Je to hrozně hezké místo, které prochází Karlín, jenž se celkově zlepšuje, až na prostor pod viaduktem,“ hodnotí karlínská zákoutí náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu). Podle něj by oblouky pod viadukty měly být exkluzivní a zároveň by měly být svým určením různorodé, od hispsterských kaváren přes dílny ke knihkupectvím. Podle materiálu nalezne nové využití celkem 45 z 74 oblouků.

Viadukt by neměl od města odpojovat, ale naopak ho sjednotit, uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). „Všechny oblouky na karlínské straně budou mít připojení na vodu, elektriku a odpad. SŽDC to zahrne do rekonstrukce Negrelliho viaduktu,“ prozradil.

Pod Vítkovem by měl u mostu vzniknout nový park a v prostoru před Karlínskými kasárnami je v plánu mezi oblouky vytvořit letní scénu Karlínského divadla. Dále směrem k řece má vzniknout Negrelliho náměstí a počítá se i s úpravami kolem křížení viaduktu se Sokolovskou ulicí.

Navržené dopravní řešení chce omezit tranzitní dopravu přes Karlín a vytvořit nové cesty, které propojí starou zástavbu s Vltavou. Z toho důvodu je v plánu vytvoření nového přechodu se semafory přes Rohanské nábřeží. Počet parkovacích míst kolem viaduktu by se měl proti stavu před rekonstrukcí snížit o 53 na 145 míst. „V dlouhodobé perspektivě předpokládáme, že podobně jako ve většině rozvinutých měst dojde také k úpravám a zefektivnění ústředního autobusového nádraží na Florenci,“ uvádí studie.

Rekonstrukce okolí

Rekonstrukce samotného okolí viaduktu by měla ideálně začít ještě letos a v režii ji bude mít pražská Technická správa komunikací. Dokončena má být do konce roku 2020: „Do naší rekonstrukce spadají i dva oblouky na ostrově Štvanice, které po domluvě s městskou částí Praha 7 také budou mít přípojky a budou umožňovat hostit dočasné akce. Kvůli povodním tam nelze instalovat nic trvalého,“ řekl Adam Scheinherr.

Negrelliho viadukt

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu byla zahájená 25. 4. 2017 a jejím zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Náklady na rekonstrukci jsou 1,443 miliardy korun, mostní konstrukce by měla být opravená v červenci 2020, do konce roku se pak bude pokračovat v opravách zemních částí. Negrelliho viadukt byl první železniční mostní konstrukcí v Praze a do provozu byl uvedený v roce 1850.

Fotogalerie
6 fotografií