Těžko odhadovat, co všechno se ukrývá pod nohama lidí, kteří kráčejí Holešovicemi. Jedním příkladem za všechny je lokalita někdejších Zátor nedaleko vlakového nádraží, které byly z drtivé většiny zbourány. Tento týden zde bylo zprovozněno nové parkoviště pro veřejnost, v sousedství právě vzniká druhá odstavná plocha pro vozidla správy služeb. A právě na tomto místě se objevil nečekaný nález.

„Když jsme prováděli skrývky povrchu, narazili jsme po odstranění vrchní slupky na spoustu suti a betonu. Materiál jsme postupně odtěžovali, až jsme zjistili, že je to nějaký sklep, nad kterým zřejmě kdysi stával dům, který zbourali,“ řekl Blesku Jakub Růžička ze stavebního dozoru Technické správy komunikací (TSK), která zdejší stavbu zaštiťuje.

Odkaz komunismu, který „to neřešil“

Příliš konkrétních předmětů se ve sklepení bohužel nenašlo, maximálně úlomky kachlíků a kusy potrubí. Jde tak zřejmě o důsledek někdejší nekompromisní budovatelské éry československého komunismu, jelikož Zátory začaly mizet postupnou demolicí v 50. letech minulého století.

„Když se zde realizovala proměna celého prostoru, zřejmě zde probíhala demolice a suť posléze nahrnuli do sklepa, až se celý zahrnul. Na vrch se nahrnula hlína,“ vysvětlil pravděpodobný scénář tehdejšího řešení Jakub Růžička.

Pracovníci po prozkoumání tohoto nálezu museli veškerý nepořádek odtěžit a vzniklou podzemní dutinu vyplnit betonovým recyklátem. Jde o materiál, který vzniká při frézování dálnic. „Místo, abychom takovou suť vyhazovali, provedla se zkouška, díky které se zjistilo, že jde o vhodný zásypový materiál. Po vrstvách jsme sklep zasypali tímto recyklátem. Nemohli jsme ho na místě nechat, protože vznikající parkoviště by se do něj propadalo,“ dodal Jakub Růžička.

Zatímco sousední veřejné parkoviště začalo v Jankovcově ulici nedaleko holešovického nádraží fungovat ve druhé polovině června, odstavná plocha pro správu služeb má dle TSK být dokončena v polovině srpna.

Fotogalerie
3 fotografie