Spor kolem Mariánského sloupu v Praze trvá od 90. let. Zastánci obnovení dílo považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné umělecké dílo, od něhož se odvíjelo barokní sochařství v Čechách. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizaci země.

Nelegální

Praha 1 v pátek  uvedla, že obnova sloupu není bez povoleného záboru možná. „Společnost pro obnovu Mariánského sloupu má stavební povolení od Prahy 1 i povolení památkářů, má tedy všechny potřebné dokumenty, vztahující se ke stavbě samotné, ovšem nemá potřebné dokumenty k jejímu provedení v čase a místě. Stavební činnost v místě nemůže být zahájena bez vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace (které vydává Praha 1), pro nějž je zase nezbytný souhlas vlastníka komunikace (MHMP/TSK), který Společnost rovněž nemá, “ uvedla tisková mluvčí první městské části Kateřina Písačková.

„Společnost doručila našemu úřadu žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace až 6. června 2019, z pohledu správního úřadu je tato žádost dodnes neúplná, nesplňuje zákonné požadavky a správní řízení tedy nemůže být dokončeno. Za současné situace nelze legálně započít stavební činnost v daném místě a dá se předpokládat, že v sobotu budou pořádkové složky konat ve smyslu svých zákonných povinností, “ doplnila Písačková.

Žádost o jeho vydání dostal úřad městské části 6. června, ale žadateli ji vrátil k doplnění. K udělení rozhodnutí je dále nutný souhlas Technické správy komunikací (TSK), která podle vyjádření mluvčí Barbory Liškové o věci zatím nerozhodla.

Podle Váni je nicméně souhlas magistrátu součástí smlouvy o zadání stavby. Sochaře tlačí čas, protože platnost stavebního povolení pro umístění sloupu vyprší v červenci. Sochař v pátek uvedl, že příští týden chce u části postavené balustrády svolat kontrolní den a na místo pozvat památkáře. Podle odpůrců umístění sloupu platnost stavebního povolení nekončí v červenci, ale už příští týden. Podle jejich mluvčího Zdeňka Zacpala to prohlásila pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě), která to však popřela.

Kusy přivezla loď

Váňa přivezl 250 zpracovaných dílů sloupu a korintskou hlavici do metropole v úterý lodí po Vltavě. Zakotvil v přístavišti společnosti Pražské Benátky u Karlova mostu a na místě nyní sloup dokončuje. Plánuje zde kotvit měsíc.

Sochař se pokusil začít se stavbou sochy koncem května, kdy na místě jeho historického umístění na Staroměstském náměstí se spolupracovníky odstranil dlažební kostky. S ohledem na fakt, že neměl vyřízený zábor místa a příjezdovou cestu, musel po intervenci městské policie místo vrátit do původního stavu.

Fotogalerie
52 fotografií