„Taxi stanoviště, podle našich průzkumů, jsou využívána především taxikáři, kteří předražují jízdy. Všechny magistrátní kontroly na stanovišti na Václavském náměstí ukázaly, že jízdy byly dvakrát až třikrát předraženy. Nevidíme v této službě smysl a rozhodli jsme se místa zrušit,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Smlouvy budou do šesti měsíců ukončeny. Institut plánování a rozvoje nyní připraví studii, co bude s uvolněnými místy dál. Podle Scheinherra jich většina přejde pod rezidentní parkování.

Z 29 míst se správci byla ve 22 případech smlouva bez udání důvodu ukončena ze strany správce. Ve dvou případech skončila platnost smlouvy a nikdo další o místa neprojevil zájem. Městu postupně zbyla pětice správcovských stanovišť s ročním výnosem zhruba 3,4 milionu korun.

Podle dokumentu, který schválili radní, bude přínosem zrušení stanovišť to, že se uvolní místa pro jiné využití, navíc změna si nevyžádá zvláštní náklady. Na místa už pak nebudou muset dohlížet strážníci, kteří budou moci být i na jiných místech. Naopak jako nevýhodu dokument uvádí kromě finanční ztráty to, že přibude vozů taxi v běžném provozu.

Aplikace tlumí zájem

Vliv na nezájem správců či řidičů taxi má také rozvoj mobilních aplikací. „Postupným nástupem mobilních aplikací... dochází k pozvolnému útlumu významu stanovišť taxislužby, o čemž svědčí i prokazatelný nezájem ze strany řidičů taxislužby o oprávnění k jejich užívání,“ píše se v dokumentu.

Město původně nabídlo k pronájmu 45 stanovišť taxislužby. Pro naprostý nezájem jich bylo 16 převedeno jako stanoviště bez správce a zbývajících 29 bylo pronajato za 12,3 milionu korun ročně. Z nich postupně odešlo 22 správců a dalším dvěma skončily smlouvy.