Od května vrcholí na právnické fakultě zkouškové období. Studenti se na chodbách ještě na poslední chvíli snaží doučit poslední informace, než se prověří jejich schopnosti a znalosti. Jenže letos oproti minulým rokům stojí na mramorovém vyvýšení v centrální hale parte, fotografie, květiny, svíčky, vzkazy a pamětní kniha.

Jeden ze studentů si vzal 17. května život - poté, co neobstál u státní závěrečné zkoušky. Právě o průběhu zkoušky panují nejasnosti. Podle webu Respekt.cz zkoušeli studenta tři vyučující. Od dvou dostal výborně, ale třetí profesor byl podle některých dalších učitelů neobvykle přísný a od zkoušky ho vyhodil, přestože měl již dvě jedničky a provázela ho pověst nadaného studenta.

Rozhodující je zkouška

Podle zkoušejícího profesora, jehož vyjádření web zveřejnil, jsou ze smrti studenta na fakultě všichni velmi smutní. Učitel dále vysvětluje, že vzhledem k velikosti fakulty a počtu studentů pedagogové zpravidla nemají o předchozích výsledcích studia studentů informace: „Zkoušející většinu studentů osobně neznají a nemají k dispozici podklady o jejich předchozích zkouškách. Lze přihlížet jen k tomu, jak student odpoví či neodpoví na vylosované otázky,“ stojí v jeho odpovědi.

Důvod, proč konkrétně zesnulého studenta vyhodil, neuvádí, pouze všeobecně vysvětluje postup při hodnocení státní závěrečné zkoušky. Podle profesora musí student uspět ve všech třech tematických okruzích, pokud projeví v jednom zásadní neznalost, komise zkoušku ukončí: „Vnějšímu pozorovateli sice může být divné, že student, který má v dílčím hodnocení dvakrát ,výborně', nakonec zkoušku nesloží, ale je to logický důsledek platných studijních předpisů,“ uzavírá.

Případ prošetří

Fakulta se podle vyjádření jednoho z učitelů dozvěděla informace o smrti svého studenta až po několika dnech. „Děkan začal okamžitě zjišťovat dostupné informace. Vyžádal si stanoviska všech členů té komise, zpracovali jsme rychlou statistiku výsledků všech státnic za poslední tři roky, aby se to dalo do nějakého kontextu, mimořádně se k tomu sešlo i kolegium děkana,“ uvedl pedagog s tím, že příští týden se bude celé situaci věnovat i akademický senát fakulty.

Děkan právnické fakulty Jan Kuklík profesora prozatímně ze zkoušení stáhl: „Jeho stažení ze zkoušení bude trvat do doby, než zjistíme, jakým způsobem zkouška proběhla. Zejména i s ohledem na to, abychom pro studenty zajistili nějakou objektivitu zkoušení,“ řekl webu.

Samotný profesor má na fakultě pověst přísného profesora a obecně se ví, že od zkoušek vyhazuje. Studenti na něj narazí až v posledních ročnících studia a vědí, co je čeká: „Podle analýzy akademického senátu patří pan profesor k vyučujícím, kteří udílejí nejhorší známky,“ prozradil jeden ze studentů čtvrtého ročníku, jenž na přednášky učitele chodil. Podle studentů oslovených redaktorem Blesk.cz však podobně přísní kantoři jsou na každé fakultě a v tomto směru tedy nebyl zkoušející žádný výrazný extrém.

Vždy je východisko

Pokud člověk trpí psychickými obtížemi, dostane se do bezvýchodné situace a uvažuje o sebevraždě, existuje řada možností, kam se obrátit o pomoc. Jednou z nich je vyhledat psychologa či psychiatra, zavolat také můžete kdykoliv záchrannou službu. V úvahu připadá i e-mailové poradenství, napsat můžete na linka.duvery@csspraha.cz. Bezprostřední pomoc v nouzi poskytne telefonická linka důvěry - v Praze funguje nonstop pražská linka důvěry (tel. č. 222 580 697), obrátit se lze i na linku bezpečí (tel. č. 800 155 155) či linku důvěry Centra krizové intervence (tel. č. 284 016 666). Obě jsou také k dispozici 24 hodin denně.

Fotogalerie
11 fotografií