Právnická fakulta Univerzity Karlovy se zahalila do smutku. Ten způsobila obrovská tragédie, jež se odehrála 17. května. Jeden ze studentů, který na fakultě studoval pět let a letos měl končit, spáchal sebevraždu poté, co ho komise vyhodila od státnic. „Musíme vám s lítostí oznámit, že zemřel náš ročníkový kolega a kamarád. Věnujme mu tichou vzpomínku,“ píše ve facebookové skupině právníků, kteří na fakultu nastoupili v roce 2014, jedna ze studentek. 

Podle webu Respekt.cz, jenž hovořil s několika učiteli, mohl být průběh závěrečné zkoušky zesnulého studenta nestandardní. Jeden ze zkoušejících byl údajně k nadanému studentovi neobvykle přísný a od zkoušky ho vyhodil, ačkoliv zbylí dva zkoušející dali mladíkovi jedničku. Právě to nejspíš vedlo k tomu, že student situaci neunesl. Děkan právnické fakulty Jan Kuklík následně učitele ze zkoušení stáhl. „Jeho stažení ze zkoušení bude trvat do doby, než zjistíme, jakým způsobem zkouška proběhla. Zejména i s ohledem na to, abychom pro studenty zajistili nějakou objektivitu zkoušení,“ řekl webu. Podle děkana si zkoušející učitel není vědom žádné chyby. Hájil se tím, že studentův výkon byl skutečně nedostačující. Po zkoušce údajně za studentem přišel a vysvětloval mu, proč ho vyhodil. Podobně situaci popsali i ostatní zkoušející.

Studenti na svého kolegu vzpomínají, u vchodu na právnickou fakultu se hned po tragédii začaly shromažďovat svíčky i květiny.

Vždy je východisko

Pokud člověk trpí psychickými obtížemi, dostane se do bezvýchodné situace a uvažuje o sebevraždě, existuje řada možností, kam se obrátit o pomoc. Jednou z nich je vyhledat psychologa či psychiatra, zavolat také můžete kdykoliv záchrannou službu. V úvahu připadá i e-mailové poradenství, napsat můžete na linka.duvery@csspraha.cz. Bezprostřední pomoc v nouzi poskytne telefonická linka důvěry - v Praze funguje nonstop pražská linka důvěry (tel. č. 222 580 697), obrátit se lze i na linku bezpečí (tel. č. 800 155 155) či linku důvěry Centra krizové intervence (tel. č. 284 016 666). Obě jsou také k dispozici 24 hodin denně.

Fotogalerie
9 fotografií