Jan Munk byl ředitelem Památníku Terezín od roku 1990, za 27 let se mu podařilo z něj vybudovat místo, které každoročně navštíví statisíce lidí. V čele Židovské obce v Praze stál od roku 2012. Terezínským ghettem prošla za druhé světové války Munkova rodina. Během působení jako ředitel terezínského památníku otevřel Munk například Muzeum ghetta a další expozice.

Zanechal velkou stopu

„Odchází osobnost mimořádného významu, která byla velice respektovaná jak na domácím poli, tak v zahraničí. Jeho ztráta se bude velice těžce nahrazovat," řekl náměstek ředitele Památníku Terezín Vojtěch Blodig. Munk podle něho zanechal velkou stopu a byl architektem hlavních přeměn v práci terezínského památníku. Blodig připomněl, že se díky Munkově dlouholeté činnosti podařilo zásadně přepracovat všechny expozice v Památníku Terezín a vytvořit nové.

„Byly věnovány historii terezínského ghetta, která byla do té doby zamlčovaná nebo byla zcela na okraji zájmu," uvedl Blodig. Díky Munkově úsilí se podle Blodiga podařilo například přepracovat expozice o dějinách policejní věznice v Malé pevnosti, kde byli političtí vězni nebo o dějinách koncentračního tábora v Litoměřicích.

„Dalším takovým polem byla osvětová činnost a činnost vzdělávací, která se velmi rychle rozvíjela a byla zaměřena především na další vzdělávání učitelů, takže si myslíme, že se to velice významně projevilo v prezentaci tématu na školách různého typu," uvedl Blodig.

 Pohřbí ho v Praze

Zmínil rovněž Munkovu činnost v židovských institucích. „Stal se předsedou pražské židovské obce, Federace židovských obcí v českých zemích, velice zásadním způsobem se podepsal na činnosti židovských organizací, zvýšení renomé i na jejich," dodal Blodig.

Židovská obec v Praze oznámila, že pohřeb se bude konat v pondělí odpoledne na Novém židovském hřbitově v Praze. Pražská židovská obec, jejíž historie sahá do 10. století, má nyní zhruba 1500 registrovaných členů. Patří ji židovské památky v metropoli, které ročně navštěvují statisíce lidí z celého světa - hřbitovy, synagogy či historická mikve. Některé památky spravuje Židovské muzeum, dlouhodobě nejnavštěvovanější muzeum v Česku. Obec také provozuje na Hagiboru domov sociální péče pro židovské seniory a je zřizovatelem Lauderových škol - mateřské, základní školy a gymnázia.