Dělat hrázného není žádný med. Musí být neustále v pohotovosti a sledovat, co se to v jeho revíru děje. „Hlídá výšku hladiny, přítok, monitoruje povodí, chodí na prohlídky celého okolí, jestli nedochází k nepřiměřeným propadům,“ jmenuje úkoly hostivařského hrázného Richard Beneš, zástupce vedoucího Střediska Vodní toky pražských lesníků. Hrázní navíc obvykle prosekávají porost kolem hráze, aby ji odplavené kusy větví neponičily. A je to tvrdá dřina.

Výhled na pláž

Hlídka se dlouholetému hostivařskému hráznému, který denně dojíždí, díky novému velínu pořádně zpříjemní. „Předchozí velín tvořily dvě stavební buňky. Rozdíl je tedy vidět na první pohled. Do toho stávajícího velína je staženo zázemí obsluhy, hrázný tam má kancelář, výpočetní techniku, může sledovat limnigrafy, které jsou umístěny v povodí a v podhrází a podle toho třeba reagovat na nenadálou dešťovou událost,“ jmenuje výhody nového velína ředitel pražských lesů Ondřej Palička.

Boj s vodou

Nová bouda je oproti té staré vyvýšená, tudíž lze dobře vidět na hladinu a hrázný dohlédne až na protější písčitou pláž. Celková rekonstrukce areálu vyšla na 5,6 milionu korun bez DPH. Stavební ruch kolem hráze ale není u konce. V dalších letech by se tu mělo vylepšovat znovu: „Na opačném břehu od velína vznikne bezpečnostní přeliv, aby se nám při takové bleskové povodni, jako byla v roce 2013, nestalo, že by se voda přelévala přes korunu hráze. Pak by zbytečně hrozilo, že by se sypaná hráz protrhla a způsobila nenávratné škody,“ prozradil náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu). V současnosti vzniká k budoucímu přelivu projektová dokumentace, na jeho tvorbě spolupracují i odborníci z ČVUT. Hlubuček by chtěl zahájit stavbu do dvou let.

Nová protipovodňová opatření se projednávají i u spodní části areálu Zoo Praha nebo u vstupu do Šáreckého údolí, kde vtéká Litovický (Šárecký) potok do Vltavy. Institut plánování a rozvoje (IPR) jedná s magistrátem také o snížení nivelety u Rohanského ostrova v oblasti od Florence až po Libeňský most. Podle náměstka je projektová dokumentace pro první dvě fáze hotová a musí se najít zhotovitel. Třetí závěrečná část se týká místa kolem Libeňského mostu, kdy se čeká na další kroky kolem plánované rekonstrukce mostní konstrukce.

Hostivařská hráz je největším vodním dílem v Praze. Slouží od roku 1964, kdy byla napuštěná. Hned od 60. let se stala oblíbenou rekreační oblastí. Vodní plocha se rozléhá na 42 hektarech a maximální hloubka je 12 metrů. Samotná hráz je dlouhá 110 metrů a její průměrný roční průtok je 0,35 metru krychlových za sekundu. Při povodních v roce 2013 stoupl průtok několikasetnásobně až na 91 metrů krychlových za sekundu.

Fotogalerie
38 fotografií