V tunelech se vymění současný systém sodíkového osvětlení za světelná tělesa s LED osvětlením. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících pro napájení technologií tunelů. „Modernizace by měla začít co nejdříve, osvětlení Strahovského tunelu je již dávno za horizontem své životnosti a dostatečnosti. Vše bude záležet na průběhu výběrového řízení,” uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

„Projekt Strahovského tunelu vznikal v 80.letech minulého století, kdy současné evropské směrnice neexistovaly. Zlíchovský tunel, byť je modernější, je také velmi energeticky náročný, proto se přistupuje k modernizaci těchto dvou tunelů,” uvedla mluvčí dále.

220 milionů za modernizaci

Na kolik přesně práce vyjdou, bude záležet na výsledku výběrového řízení. Na modernizaci tunelů získá TSK část peněz z evropských fondů. Žádat mohla až o 99,2 milionu korun, ale podle Liškové nakonec získá 90 procent z této částky, tedy asi 89,3 milionu Kč. Odhaduje se maximální částka 219,5 milionu korun.

TSK modernizují postupně rovněž další tunely. Například v Těšnovském tunelu instalovala nové kabely, technologická, dopravní a bezpečnostní zařízení, včetně SOS boxů.