Ředitelství vodních cest České republiky coby organizace ministerstva dopravy si do budoucna od svozu odpadu v Praze prostřednictvím lodí hodně slibuje. Problematika takzvané „city logistiky“ se u nás už několik let zabývá mimo jiné i vyšším uplatněním vodní dopravy při obsluze měst.

„Odvoz odpadů je jednou z nejdůležitějších příležitostí. Zejména v Praze, kde Vltava jako vodní cesta přímo prochází centrem města, mohou lodě odlehčit pražské ulice o tisíce těžkých automobilů, které musí projíždět přeplněnými radiálními komunikacemi z centra na okraj města. Například ulice V Holešovičkách hovoří za vše,“ uvedl k záměru pro Blesk.cz tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest České republiky Jan Bukovský.

Částečně pomáhá už dnes

Podle vodohospodářů doprava po Vltavě částečně odlehčuje Praze už dnes. Pomáhá například při zásobování betonáren u řeky. „Je tak uspořeno několik desítek tisíc jízd nákladních automobilů s kamenivem do pražské kotliny. Vodní doprava se využívá i pro odvoz stavebního odpadu, tisíce tun se ho odvezly nejen z nové pražské čistírny, ale také z řady dalších staveb ve městě,“ upozornil Jan Bukovský, podle kterého zároveň vznikají pilotní projekty asistence lodní dopravy u velkého počtu menších staveb v Praze, čímž by došlo k další úlevě od těžké dopravy.

Ředitelství vodních cest shledává možnost svozu komunálního i tříděného odpadu v hlavním městě prostřednictvím lodí jako další zajímavou příležitost. „Pro uplatnění takového konceptu je nezbytné úzce propojit sběr odpadu a jeho další dopravu po vodě nebo jiným způsobem a následné zpracování tak, aby manipulace s odpadem byla nejen co nejlevnější, ale také minimálně obtěžovala okolí. V rámci konceptu věříme, že se jej podaří přivést do života,“ dodal Jan Bukovský.

Zmiňovaný projekt je důležitý také z toho důvodu, že v následujících letech má plošně skončit éra skládkování a odpad se bude pouze spalovat. „Svoz odpadu pomocí lodí je běžný například v Paříži, Amsterdamu či dalších evropských velkoměstech, které disponují vodními cestami,“ uvedla k tématu ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

City logistika

Uváděná komplexní studie „city logistiky“ se v současnosti vypracovává v kancelářích Institutu plánování a rozvoje. Tento koncept se netýká jen lodí, ale všech ostatních odvětví dopravy.

„Například víme, že po městě jezdí dodávky nebo messengeři na kolech, ale neměli jsme relevantní data. Ta teď sbíráme a vyhodnocujeme. Praha v tomto ohledu určitě má své mezery,“ uvedl k tématu tiskový mluvčí IPR Marek Vácha, podle kterého může pro představu dojít ke zjištění, že někde v hlavním městě je vysoká poptávka po určitém zboží a z toho důvodu by bylo vhodné realizovat zde dopravní uzel. Takovým místem se může stát například oblast u obchodního centra.

Celkový koncept „city logistiky“ stále vzniká a není tak možné uvést konkrétní výsledky. Podle Marka Váchy lze předpokládat, že studie bude dokončena v horizontu následujících měsíců.

Fotogalerie
7 fotografií