Informace o použití prken z popraviště není zachycena v dobových listinách, předávala se pouze ústně. „Říká se, že je Ferdinand II. Habsburský předal řádu Milosrdných bratří, protože jeden z nich měl kdysi zachránit ruku jeho bratranci, což byl nějaký generál vojska. Materiály se navíc hodily při stavbě další části špitálu,“ vysvětlil Blesku mluvčí Nemocnice Na Františku Vladimír Juřina.

Existenci schodiště z popravčích prken nevylučují ani odborníci. „Je to možné. Tato legenda se traduje. Materiál mohl být v nemocnici skutečně použit. Pokud byl kvalitní, při dalším využití se tak ušetřilo,“ řekl historik Ondřej Šefců.
Není zřejmé, které schodiště v nemocnici je z historií dotýkaných prken vyrobeno. Určil by to náročný dendrologický průzkum. Ten ale není kvůli vysokým nákladům bohužel v plánu. Na tajuplný příběh krvavého schodiště upozornil David Černý v knize 25 tajemství Prahy. 

Otupil čtyři meče 

Poprava 27 českých pánů patří k nejkrutějším okamžikům české historie. Odehrála se 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Císař Ferdinand Habsburský († 61) se tak pomstil za stavovské povstání. Poprava, při níž kat Jan Mydlář († 91) použil čtyři meče, trvala čtyři hodiny. Někteří odsouzení byli po stětí následně rozčtvrceni, část měšťanů oběšena.

Hlavy ve věži

Celkem dvanáct hlav popravených pánů Mydlář uložil do železných košů, které byly pro výstrahu vystaveny na Staroměstské mostecké věži. „Proto se také říká, že v této věži straší, byly tu dokonce deset let,“ potvrdil Šefců. Jediná lebka Jáchyma Ondřeje Šlika byla sňata už v květnu 1622.
Mezi popravenými byli tři příslušníci tzv. panského stavu, sedm rytířů a 17 měšťanů. Poprava měla čekat i Martina Fruweina z Podolí. Ten však před tím spadl ze střechy a zabil se. Symbolicky proto popravili jeho mrtvé tělo. Na pamětní desce mezi ostatními není uveden. Nejkrutěji byl potrestán Jan Jesenský z Jeseného, kterému před stětím hlavy vyřízli jazyk.
Fotogalerie
10 fotografií