Ústavní soud koncem října definitivně zamítl stížnost Kliniky proti původní exekuci, která přikazovala objekt vyklidit. Zástupci SŽDC a aktivistů se po verdiktu sešli. „Jednání bylo informativní a vedení SŽDC sdělilo, že jako státní organizace ctíme zákony a respektujeme rozhodnutí soudů ČR. Zástupci Kliniky byli na jednání vyzváni k vyklizení objektu, následně písemně informováni o zahájení exekuce s uvedeným termínem výkonu, a to 10. ledna 2019,“ uvedla Šubová.

Zástupci Kliniky se vyklizení stále brání. „Nedává smysl, protože se během jednání ukázalo, že SŽDC dům nepotřebuje, a dokonce hrozí jeho demolicí. Nezahazujeme možnost dalšího jednání, ale nechceme se smířit s tím, že se úřad snaží vyřešit situaci násilím a demonstrací síly,“ uvedla členka kolektivu Markéta Juřicová. Dodala, že SŽDC k exekuci přikročit nemusí. Klinika svolá na den vyklizení do domu protestní setkání a společnou snídani.

Opuštěnou budovu obsadili aktivisté na konci roku 2014. Platnost smlouvy o výpůjčce, kterou poté se státem uzavřeli, už vypršela. SŽDC získala objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Do objektu chce po rekonstrukci přestěhovat část svých zaměstnanců. Proto se soudně domáhala vyklizení.

Aktivisté se bránili tvrzením, že požadavek je v rozporu s dobrými mravy a že státní organizace s budovou nakládaly nehospodárně. Chtěli se dohodnout na užívání budovy alespoň do její plánované rekonstrukce. Podle verdiktu pražských soudů byla smlouva o výpůjčce na dobu určitou a aktivisté neměli žádný pevně daný nárok na její prodloužení.

Fotogalerie
9 fotografií