Svůj název získala trať podle horské dráhy Semmering, která vede malebnou krajinou mezi Vídní a Štýrským Hradcem. Rakouský Semmering je dokonce zapsaný jako světové dědictví UNESCO. Pražský Semmering je zase chráněný jako kulturní památka.

Celá trať je dlouhá asi 27 kilometrů, začíná na Smíchově a končí v Jinonicích. Pasažéři na své cestě neminou ani dva výrazné viadukty, jež byly postavené mezi lety 1870 a 1872. Jihovýchodní viadukt je 115 metrů dlouhý a zhruba 23 metrů vysoký. O něco vzdálenější severozápadní viadukt je 92 metrů dlouhý a přibližně 19 metrů vysoký. Oba mosty byly již ve velmi špatném stavu, a tak rekonstrukci už nutně potřebovaly.

Generálka

Podle Vojtěcha Kostihy, mluvčího společnosti Metrostav a. s., provádí firma celkovou rekonstrukci obou mostů: „Během vlakové výluky jsou odtěžené stávající zásypy za účelem vytvoření nového hydroizolačního systému, tak aby bylo zamezeno vnikání vody a následné degradaci kamenných a cihelných kleneb. Dále je zde opravováno stávající kamenné převáženě pískovcové zábradlí s nahrazením stávajícího ocelového zábradlí, dojde k zřízení nového kolejového svršku,“ popisuje opravy.

Jihovýchodní viadukt se dočkal i nové, ocelové nosné konstrukce. Původní totiž byla z roku 1923 a nacházela se v havarijním stavu. Podle mluvčího práce na opravách horních částí viaduktů skončí 18. prosince a stavbaři se přesunou pod most: „Po novém roce bude narušené kamenné a cihelné zdivo proinjektováno a kompletně očištěno a přespárováno,“ popisuje další plány.

Na rekonstrukci dohlíží i Národní památkový ústav, protože oba mosty jsou kulturními památkami. Podle Kostihy z Metrostavu však vše běží hladce, podle plánu a nezaznamenali žádnou komplikaci. Kompletní rekonstrukce má být hotová do 30. června 2019.

Fotogalerie
47 fotografií