Prostor za kostelem v Liboci v minulosti připomínal spíš opuštěný kout, kam je vhodné vyrážet jen na vlastní nebezpečí. Černé skládky, rozpadlé chatrče, vysoká tráva a neprostupný terén tu tvořily podmínky, kvůli kterým bylo radno se místu raději širokým obloukem vyhnout a za výletem do přírody vyrazit do sousední obory Hvězda.

Všechno je teď ale jinak. U obory se napouští rybník Terezka, u kterého vznikl zcela nový prostor pro trávení volného času. Návštěvníci se sice ve vodě nevykoupou, ale pro odpočinek v přírodě bude místo jako dělané.

Jak se lokalita proměnila?

Výčet konkrétních úprav přinesly Lesy hlavního města Prahy, které revitalizaci pro pražský magistrát realizovaly. „Kolem vodní nádrže přibyly nové mlatové cesty a revitalizace se dočkala i přilehlá část koryta Litovického potoka,“ uvádějí lesníci, kteří museli nejprve vyhloubit hlavní část nádrže. Poté následovala hráz, břehy rybníka olemovalo kamení a vybudoval se požerák, aby bylo možné vodu z nádrže vypouštět. Litovický potok získal díky úpravám přirozenější sklon.

Podle odborníků je hlavním Terezčiným úkolem zvýšit rozmanitost vyskytujících se živočichů a rostlin na tomto místě. V oboře Hvězda se například nachází evropsky významná lokalita Natura 2000, ve které žije také drobný plž vrkoč úzký. Lesníci ale vyzdvihují také volnočasový význam pro Pražany. Vznik nového rybníka vyšel na 6 milionů korun.

Fotogalerie
18 fotografií