Nová vodní plocha v Modřanech má výslednou rozlohu přes 5 tisíc metrů čtverečních. Na realizaci tohoto biotopu začaly Lesy hlavního města Prahy pracovat loni v březnu, kdy vše odstartoval úklid; zmizelo nevzhledné křoví, probíhaly tu přípravy na zahájení samotné výstavby.

Ze západního konce Modřanské rokle se odvezlo přes 2,5 tisíce kubíků zeminy a nepořádku. Břehy zpevnilo 500 kubíků kamenů, vznikl nový mokřad s tůněmi. Poslední fází celé akce bude výsadba nových stromů. Konkrétně půjde o javory, jilmy, duby a olše. Tyto rostliny se u rybníka Lipiny objeví na jaře příštího roku.

Fotogalerie
8 fotografií