Podzim vybízí k výletům do přírody. Jednou takovou oblíbenou destinací Pražanů je na podzim právě Kunratický les, který se rozléhá na 284 hektarech půdy. Procházka mezi dřevinami, které tady stojí i sto let, však není už takovou idylkou, jako tomu bylo kdysi. „Je to smutné se tady dnes procházet. Bývalo to tu veselejší,“ hodnotila vzhled lesa Iveta, která sem pravidelně chodí na procházky. Dub zimní, smrk ztepilý a borovice lesní tady rok od roku umírají. A tak les na některých místech připomíná spíše pohřebiště s pokácenými kmeny těchto stromů.

Video
délka: 00:28.20

Podzim v Kunratickém lese Eva Fornálová

Ničí ho sucho!

„Jedná se o zdravotní zásahy, kdy je nutné odstranit poškozené a napadené dřeviny. Nedostatek vody se ekosystému lesa velmi dotýká. Projevuje se celkovým strádáním lesních porostů, jejich oslabením a v důsledku toho snazšímu podlehnutí škodlivým činitelům,“ prozradila mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová. Dřeviny jsou pak náchylnější na hmyzí škůdce nebo houbové choroby. Kůrovec má přitom vliv jen na jednu pětinu pokácených stromů.

Některé části lesa jsou tak prázdné. Lesy hlavního města však slibují, že tomu tak nebude na dlouho. „Protože Kunratický les, stejně tak jako i ostatní pražské lesy, patří mezi lesy zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí a jeho návštěvnost je vysoká, je hledisko bezpečnosti návštěvníků na prvním místě. Uvolněné plochy se pak budou opět zalesňovat,“ sdělila Fišerová, že se Pražané mohou těšit na zalesnění a rozhodně se teď nemusí bát do lesa vstoupit.

Přes všechny pokácené dřeviny, které tady člověk míjí, na tom Kunratický les není o moc hůř, ve srovnání s předchozími lety. „Roční objem vytěžené dřevní hmoty je v podstatě od roku 2014 stále stejný, pouze v posledních dvou letech se to týká více smrků a borovic, které reagují více na sucho a byly také více poškozené během vichřice Herwart v roce 2017,“ dodává mluvčí Fišerová.

Listnáče vydrží

A jak Lesy hlavního města Prahy se všemi negativními vlivy bojují? „Bojujeme s nimi v rámci integrované ochrany lesa - od výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, přes různodruhovost a různověkost porostů, podporu přirozených predátorů (rostliny pro opylovače, budky pro ptáky, krmítka, slunná místa pro mraveniště at.), vyhledávání napadených stromů a včasné odstranění již napadených stromů z porostu, pokládání lapáků a kladení feromonových lapačů...,“ prozradila k péči o zdejší floru. Do budoucna se tady vybírají dřeviny, které mají větší šanci přežít. A tak v Kunratickém lese bude přibývat spíše listnáčů, které mají větší předpoklad tyto negativní vlivy ustát a přežít.

A pokácené uhynulé stromy pak ve většině případů čeká následné využití coby palivo. Z některých méně napadených vzniká mobiliář do pražských lesů a další řezivo. „Část se štěpkuje a nechává v porostech nebo se energeticky využívá v teplárnách, část může jít na zpracování do papíren,“ prozradila mluvčí Lesů hlavního města Prahy.

Fotogalerie
21 fotografií