Nové budovy mají být pouze na území mezi současnou cyklostezkou a Rohanským nábřežím. Od hrany cyklostezky má být až k Vltavě zeleň a park. „Věřím, že díky tomuto dnešnímu kroku se Rohanský ostrov podaří už v příštím roce jako první z velkých brownfieldů stavebně otevřít,“ uvedl po dnešním jednání rady ředitel městského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. Jako první by se podle něj měly postavit dvě obytné a dvě administrativní budovy naproti Invalidovně.

Boháč  rovněž doplnil, že studie je v kombinaci se smlouvami, které má město uzavřené s investorem na budoucí odkup pozemků, závazná. Parcely vlastní Praha a firmě Sekyra Group je podle smluv odprodá po dokončení výstavby.

Živelná výstavba nehrozí

Materiál obsahuje takzvané regulační prvky, které nebude smět developer porušit. Nestanovuje konkrétní podobu staveb. Stanoví ale uliční čáru, která vymezuje tvar a směr ulice. Tzv. stavební čára pak určuje umístění staveb a studie obsahuje rovněž výškové limity. Domy nebudou smět být vyšší, než je původní zástavba Karlína. Důraz je kladen také na dostatečně široké chodníky a vysázena budou stromořadí.

Studie vymezuje rovněž vznik promenády v trase stávající cyklostezky. Promenáda vymezí hranici mezi zástavbou a zelení, která bude podél řeky. „Promenáda je dostatečně dimenzovaná tepna pro cyklisty, pěší i bruslaře a nabízí velký potenciál pro městskou rekreaci,“ píše se ve studii.

V přízemí domů má vzniknout tzv. aktivní parter, tedy obchody či služby. V těchto částech je podle dokumentu důležité, aby přízemí budov nebyla výrazně zvýšena, či snížena, ale byla v úrovni chodníků.

Potenciál »skromné« čtvrti

Architekt Pavel Hnilička, jehož společnost studii vypracovala, na jednání zastupitelů Prahy 8 letos v dubnu řekl, že v domech má kromě 5000 bydlících obyvatel také pracovat 6200 lidí v kancelářích a 480 ve službách. Vzniknout má 390 000 metrů čtverečních hrubé podlahové plochy, čisté podlahové plochy to bude 300 000 metrů čtverečních.

Naproti stanici metra B Invalidovna je naplánováno malé vnitřní náměstí. Kolem náměstí by měly být domy co nejvíce u sebe, aby vytvářely charakter uzavřenosti náměstí. V plánu je stavba školy či školky.