Barokní Invalidovna se konečně dočká důstojné rekonstrukce. Budova, kterou roku 2002 poničila povodeň, se dnešním dnem dostala do správy Národního památkového ústavu, který sem částečně přemístí své pracoviště, zároveň tu domov nalezne Pražský filharmonický sbor. Své místo tu budou mít také umělci a nejrůznější workshopy pro lidi všech věkových skupin a nejrůznějšího zaměření.

Samotná rozsáhlá rekonstrukce nejspíš začne až po provedení všech nezbytných administrativních kroků roku 2021, hotovo by mohlo být roku 2024. Než se začne s fyzickými úpravami, mohou se lidé těšit na prohlídky historického komplexu.

„Do doby, než budou zahájeny stavební práce, chceme v letní sezóně Invalidovnu pravidelně zpřístupňovat veřejnosti, aby zájemci mohli přijít a v doprovodu průvodce si místo prohlédnout. Chystáme se pro veřejnosti otevřít v srpnu,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.

Video
délka: 04:26

Ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková o současném stavu Invalidovny a plánech do budoucna. Daniel Vitouš

Podle ředitelky je důležité, že Invalidovna je staticky stabilizovaná a nemá žádné zásadní poruchy, které by znemožnily její budoucí využití. V rámci komunitního využití by se v historické stavbě měly usídlit neziskové organizace, vzniknout by mohly sdílené prostory pro výtvarníky a designéry.

Historie a moderní úpravy

Nezanikne ani původní účel budovy, kterým byl lazaret pro raněné vojáky. „Chceme připomínat slavnou historii Invalidovny, v jednom z křídel budeme chtít připomenout životy vojáků a jejich ubytování. Realizaci chceme provést ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, který už přislíbil pomoc,“ popsala další plány ředitelka památkářů.

Po ukončení celkové rekonstrukce se spodní patro Invalidovny, které je dnes stále zpustošené po povodních z roku 2002, promění k nepoznání. Památkáři tu plánují vznik informačního centra s pokladnou a kavárnou, kde si lidé koupí vstupenku a v pohodlí budou čekat na prohlídku. Předpokládá se, že opravy budou stát 1 miliardu korun.

Fotogalerie
32 fotografií