Území bude sloužit jako součást územního systému ekologické stability krajiny. „Rozšířením retenčního prostoru dojde k vytvoření významného přírodního prvku, který vytvoří domovské prostředí řadě živočichů. Vznikne zde také místo pro oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků Prahy. Z vodohospodářského hlediska bude zajištěna přirozená retence vody v krajině během povodňových stavů,“ uvedla radní pro životní prostředí Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN).

Při úpravách bude nutné odtěžit a odvézt zeminu, protože celý prostor bude snížen. Brownfield bude přeměněn na zatravněné plochy a louky. Součástí úprav bude položení propojovacího potrubí, vybudování čerpací stanice, tůní, cest pro pěší a zpevnění ploch. Na ploše budou také vysázeny nové dřeviny.