Odstupující primátorka Adriana Krnáčová vás označila za svého ideálního nástupce. Sama ale příliš populární není. Co na to říkáte?

„Myslím si, že ta její nepopularita pramenila dílem z toho, jakým způsobem vedla mediální komunikaci, ale také ze situace, ve které byla. Její koalice neměla sdílený plán rozvoje Prahy, kvůli programovým neshodám se rozpadla v polovině. Naše rada je také lépe obsazena odborníky, než byla ta dosavadní.“

 

Co chcete dělat jinak v běžném provozu magistrátu?

„Musíme zefektivnit chod celého úřadu. Brzdí ho některé neoptimální pracovní postupy a také řešení v oblasti informačních technologií. Chceme se zaměřit na to, aby informační technologie pomohly úředníkům v jejich práci a občanům daly možnost si co nejvíce věcí vyřídit přes webový portál.“

 

Co by to mělo být?

„Zaplacení různých poplatků, například za psa, přihlášení dítěte do mateřské školky, nebo žádost o zábor chodníku třeba pro zahrádku. A zároveň ti občané, kteří nevládnou informačními technologiemi, budou muset na úřad jenom jednou a nebudou jim muset dělat rychlou spojku.“

Vy máte post primátora a ostatní lídři koaličních stran ani nemají místo v radě. Nebojíte se, že vás v v tom chtějí nechat »vykoupat«?

„Nemyslím si, že by to bylo tak, že by lídři našich partnerů odcházeli z pražské komunální politiky. Nadále zůstanou předsedy svých zastupitelských klubů, což znamená, že budou mít rozhodně vliv na pražskou politiku.“

 

Už dlouho je nejpalčivějším problémem Prahy doprava, chátrající mosty, nedostatek parkovacích míst a odstavných parkovišť. Co pro Pražany chcete udělat v tomto směru?

„Tohle řeší náš program. Namátkou chystáme opravy zanedbaných mostů, tak abychom předcházeli katastrofám. Zároveň se jedná o přípravu a stavbu nových mostů, mám na mysli třeba most mezi Hlávkovým a Libeňským či Dvorecký most nebo lávku na Štvanici. V rovině veřejné dopravy je to stavba metra D a rozvoj tramvajových tratí. Například prodloužení tratě do Slivence, Lhotky či zavedení tramvají na horní konec Václavského náměstí, což bude mít vliv na zvýšení spolehlivosti a kapacity tramvajové dopravy v centru, aby nekolabovala doprava, když například praskne kolej ve Spálené.“

 

Tam je ale přeci magistrála?

„Ano, ale už nyní přes ni vede přechod pro chodce. Když je tam červená, může přes magistrálu projet i tramvaj, aniž by to zatížilo provoz na magistrále.“

 

Co oblast parkování?

„Chceme investovat do P+R parkovišť a do bezpečnosti cyklistických stezek, aby nevedly po krajnici silnic.“

 

Máte na mysli třeba nové cyklopruhy na Hlávkově mostě a v jeho okolí? Měly by od aut být oddělené?

„Z mého hlediska je největším problémem cyklistiky v Praze bezpečnost a pro tu je nejlepší, pokud jsou cyklostezky oddělené od hlavních silnic, kde jezdí auta.“

 

Velké projekty v Praze zamrzly, naposledy se otevřela Blanka, další podobná stavba se nestaví, například metro D. Co s tím uděláte? Jaké jsou další priority?

„Blanka je otevřena pouze ve zkušebním provozu, není zkolaudovaná, striktně vzato není hotová. A na to je třeba myslet při plánování těchto staveb, ne že budou povoleny za nějakých podmínek, které nelze splnit. Je nutné k tomu přistupovat zodpovědně, abychom nevytvořili nový problém.“

 

Narážíte třeba na problémy, které Blanka způsobila na Praze 6?

„Těch problémů je více, patří tam třeba zahloubení ulice v Holešovičkách, kde jsme se shodli, že na tom budeme pracovat. A tato koalice nebude ani brzdit projekt na přípravu zbytku pražského okruhu.“

 

U metra D počítáte s tím, že by se začalo stavět ještě v tomto volebním období?

„Ano, jednoznačně, do roku 2022 můžeme zahájit stavbu prvního úseku. Je tam nutné dokončit výkupy pozemků. Teď máme novou legislativu, která by je měla urychlit. Předpokládám, že kopnout do země budeme moci už v tomto volebním období.“

 

Minulá koalice zavedla Lítačku. Zůstane stávající systém?

„Chceme vylepšit odbavovací systém, aby bylo možné používat jednodušeji platební kartu a zaměřit se na efektivitu provozu.“

 

Před volbami jste část českého internetu zaujal výrokem o přijímání homosexuálů do městských firem. Co jste tím myslel?

„Jde o to, aby měli všichni stejné podmínky. Na první pohled se může jednat o maličkosti, které ale mohou být v některých situacích dost zásadní. Například manželé mají v případě úmrtí jednoho z nich právo na den volna na pohřeb, registrovaní partneři nikoliv. Zaměstnavatelé, tedy i městské firmy, mají možnost tuto nerovnost narovnat, nejlepším řešením by ale podle mne bylo přijetí zákona o manželství pro všechny.“

 

Vystudoval jste medicínu, proč jste se jí nakonec nevěnoval?

„Problém byl v tom, že mi nebylo umožněno vykonávat profesi lékaře. Z toho důvodu, že v době, kdy já jsem promoval tady fungoval zavedený systém sociálního vydírání absolventů lékařství. Fungovalo to tak, že když si po škole museli udělat specializační atestaci, tedy jít pracovat někam do nemocnice. A tady v Praze vám nabídli, že tam můžete jít, pracovat na 100%, ale dostanete jen 5% mzdy. A na živobytí si vydělat asi tím, že si seženou nějakého sponzora. Já jsem odmítl na tenhle systém naskočit a kvůli tomu jsem profesi lékaře nemohl vykonávat. To se v průběhu času změnilo, ale pořád ten systém není vůči absolventům úplně fér. Nicméně to je v gesci ministerstva zdravotnictví.“