Podle radnice jsou podmínky smlouvy nastaveny tak, že je zachován rozsah tržiště, počet provozních dnů i kvalita a cenová dostupnost služeb. „Poslední rok a půl jasně ukázal, že se nepotvrdily obavy některých politiků, že naše městská část nedokáže efektivně zajistit průběh trhů,“ uvedl starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS).

Veškeré provozní náklady ponese na základě schválené smlouvy společnost, což je podle radnice výhodné oproti předchozímu stavu, kdy trhy pořádal soukromník a kdy městská část platila například energie či opravy stánků. SZM má nárok na takzvaný přiměřený zisk, tedy roční výnos z pronájmu stánků vynásobený koeficientem 0,0316. Zisk překračující takto vypočítanou hodnotu půjde městské části a případnou ztrátu uhradí provozovatel.

Podmínky také stanovují maximální cenu za pronájem stánků ve výši 1000 korun na stánek a den, což má zaručit „vyloučení motivu maximalizace zisku“ ze strany provozovatele a přijatelné ceny nabízeného zboží.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a městská část má možnost ji vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou za předpokladu, že společnost zvlášť hrubým způsobem poruší smluvní podmínky. Zároveň je možná i výpověď bez udání důvodu. V takovém případě bude záviset na doručení výpovědi – pokud dorazí v prvním čtvrtletí, uplyne výpovědní doba ke konci daného roku. Pokud později, skončí na konci roku následujícího.

Dřívější neshody

Od roku 2010 provozovala trhy v Praze 3 společnost Archetyp, která pořádá trhy na vltavské náplavce. Měsíčně radnici platila 100 tisíc korun. Na konci roku 2016 jí uplynula nájemní smlouva. Koalice chtěla oživit trhy, rozšířit sortiment a služby. Proto městská část vypsala soutěž, ze které jako vítěz vzešla firma World Production.

Proti způsobu, jakým byl nový provozovatel vybrán, se loni zdvihla vlna odporu. Opozice, která podporovala tehdejšího provozovatele, výběr označila za nezákonný a netransparentní. Podle majitele společnosti Archytep Jiřího Sedláčka radnice vybrala firmu „bez podnikatelské minulosti“. Zastánci tržiště sepsali petici, pod kterou se podepsalo kolem 4000 lidí. Požadovali přehodnocení výběrového řízení. Radnice nakonec smlouvu s vítězem soutěže neuzavřela a loni v únoru správou tržiště pověřila SZM.

Farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad se konají od února do prosince, a to vždy ve středu, čtvrtek, pátek a v sobotu. V pracovních dnech je garantovaná prodejní doba od 8:00 do 16:00. V sobotu pak od 8:00 do 12:00 hodin.