Protestující upozornili například na růst spotřeby léků na ADHD, tedy poruchu pozornosti s hyperaktivitou. „Zatímco v roce 1997 bylo distribuováno 109 000 denních dávek těchto preparátů, v roce 2007 to bylo už 443 500 a v roce 2017 dokonce 3,8 milionu denních dávek,” citoval z dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv předseda komise Zbyněk Svadba. Odhaduje, že léky nyní užívá asi 10 000 dětí.

Pochod a protesty pořádala Občanská komise za lidská práva, která má pobočky v 39 zemích. Podle webu komise ji spoluzaložila Scientologická církev. Prezidentovi kongresu Brunovi Falissardovi adresovali protestující otevřený dopis, kde ho vyzvali k informování rodičů o vedlejších účincích léků a možnostech řešení bez medikace. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2016 tvořily lidé do 20 let desetinu z celkového počtu ambulantně léčených psychiatrických pacientů z celkem asi 640 000. U dětí do 14 let byly nejčastější diagnózou vývojové poruchy v dětství a adolescenci, mentální retardace a neurotické poruchy. V nemocnicích bylo kvůli psychiatrické diagnóze v roce 2016 asi 1000 dětí. Nejčastěji pro poruchy psychického vývoje a poruchy chování a emocí, které tvořily asi tři čtvrtiny hospitalizací.