Přestože lávky na železničním mostě mezi Prahou 2 a Prahou 5 jsou pro pěší uzavřené od poloviny prosince roku 2017, první z těchto cest se začala opravovat až v květnu letošního roku. Podle TSK nebylo možné s pracemi začít dříve, protože bylo nezbytné realizovat odstávku plynovodu, který pod zavěšenou lávkou vede.

„Práce běží podle harmonogramu, probíhají nepřetržitě na třech pracovištích. Museli jsme totiž zachovat koridor pro lodě. Původně jsme měli v plánu opravovat obě lávky současně, ale vzhledem ke stavu železničního mostu jsme po dohodě se SŽDC nemohli most zatížit tak, abychom měli pracoviště na obou stranách,“ uvedla tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Osud celého železničního mostu je v současnosti nejistý, podle dříve uveřejněné studie SŽDC je totiž jeho konstrukce v tak špatném stavu, že je v podstatě neopravitelná. Uvažovaná demolice mostu je však zatím v nedohlednu, stavba je totiž památkově chráněná a do jejího fyzického odstranění tak mohou uplynout ještě roky. Právě na tom, jak budou správci železnice s případným zbouráním mostu rychlí, bude záležet případná rekonstrukce druhé lávky.

Video
délka: 01:56

Tisková mluvčí TSK Barbora Lišková o probíhající rekonstrukci lávky na železničním mostě mezi Výtoní a Smíchovem Daniel Vitouš

Rekonstrukce jedné ze dvou cest pro pěší vyjde na sedm milionů korun. Pokud by měl celý železniční most zůstat na svém místě ještě desítky let, mohla by se provést obdobná oprava druhé lávky. Pokud by ale stavba měla padnout k zemi dříve, postrádalo by zprovoznění druhé cesty pro pěší smysl. Může se tak stát, že do demolice železničního mostu zůstane v provozu pouze jedna právě opravovaná lávka, která se má zprovoznit v září.

Podmínky památkářů

Zmiňovaná lávka se dle podmínek památkářů opravuje takzvaně „postaru“, tedy nýtováním. Jak bylo patrné při prohlídce probíhající rekonstrukce, jde o časově i fyzicky náročnou práci.

Umísťování žhavého nýtu do konstrukce lávky železničního mostu mezi Výtoní a Smíchovem
Umísťování žhavého nýtu do konstrukce lávky železničního mostu mezi Výtoní a Smíchovem
Autor: Daniel Vitouš

„Práce provádíme podle metody, kterou navrhli památkáři. Dodržují se stejné technologie jako při výstavbě mostu. Jsou zde prováděny náhrady jednotlivých prvků samotného závěsu lávky, která je přinýtovaná k hlavnímu mostu. Toto se provádí otryskáváním pískem, protože na mostě byla závadná barva. Nemohli jsme ji tedy otryskávat vodou, domluvili jsme se takto s Povodím Vltavy,“ uvedla Barbora Lišková, podle které se tak muselo zabránit úniku vadných látek do řeky. Nakonec se použije i totožná barva nátěru, takže po znovuotevření bude lávka vypadat stejně jako dřív, všechno ale bude zcela nové.

Fotogalerie
25 fotografií