Podobně jako návrh na zbourání Libeňského mostu vzbudil ve společnosti vášně také návrh SŽDC poslat k zemi železniční most, jenž spojuje Výtoň se Smíchovem. „Stávající ocelová konstrukce je v podstatě neopravitelná pro výhledové provozování železniční dopravy,“ zdůvodnila záměr mluvčí SŽDC Kateřina Šubová na základě studie, kterou si správa nechala zpracovat. Navrhuje na jeho místě vybudovat kopii stávajícího mostu, aby byl zachován původní historický ráz, což je prý jediná reálně možná varianta. Při hladkém průběhu jednání a příprav by se mohlo začít stavět za čtyři až pět let.

U památkářů ani architektů ale správa s takovou argumentací neuspěla. „Je bohužel zcela zřejmé, že základní údržba mostu je značně zanedbaná, most má plošně degradované nátěry nosných konstrukcí, lávky a další části, ale to vůbec neznamená, že je neopravitelný,“ sdělil Blesk.cz architekt Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu.

Takto by mohl vypadat nový železniční most přes Vltavu.
Autor: SŽDC

Památkáře také rozladil způsob, jakým se diskuse o zbourání mostu (ne)vede.Postup, publikovaný v tisku v posledních dnech, že má být rovnou žádáno o upuštění od památkové ochrany, aniž by předtím proběhla odborná diskuse a zkoumání podkladů, se tak jeví jako velmi nestandardní a podivný,“ dodal.

Selhala údržba

Podle architekta Petra Kučery, jenž se dlouhodobě věnuje pražským stavbám, SŽDC fatálně selhala už při údržbě mostu. „Most se 100 let nenatíral a najednou se musí zbourat. Dostali jsme se do bodu, kdy nepravidelná – nebo téměř nulová – údržba je vidět. Dluh vůči mostu se nenápadně nakumuloval,“ řekl pro Blesk.cz. Argument správy, že nová konstrukce vydrží století oproti nákladné opravě, jež by životnost mostu prodloužila pouze o 30 let, je podle něj alibistický. „Životnost staveb je závislá na vůli je udržovat,“ dodal. 

Železniční most je navíc památkově chráněný – k jeho demolici by proto bylo zapotřebí nejprve sejmout památkovou ochranu. To může udělat ministerstvo kultury. „Žádnou žádost jsme zatím neobdrželi,“ sdělila v pátek mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy navíc upozorňuje, že k sejmutí památkové ochrany musí existovat obzvlášť závažné důvody. „Dle ministerstva kultury mezi důvody zrušení prohlášení za kulturní památku patří situace, ‚… kdy např. není možné kulturní památku fyzicky zachovat nebo by si její zachování vyžádalo takové zásahy do její podstaty, že by znamenaly ztrátu památkové hodnoty‘,“ uvedla za magistrátní památkáře architektka Petra Vinařová. Mezi takové důvody ale nepatři stav, který je způsoben zanedbáním povinné péče vlastníka kulturní památky.

Video
délka: 00:17.02
Video se připravuje ...

Oprava lávek na železničním mostě začala v dubnu 2018. Tadeáš Provazník

Fotogalerie
22 fotografií