Když bylo v říjnu roku 1918 vyhlášeno samostatné Československo, Pražský hrad jako sídlo českých králů se vydali chránit sokolové. „Armáda nebyla, sokolové představovali jedinou organizovanou jednotku v zemi. V Dejvicích ukořistili rakouské zbraně a obsadili strážnice na Hradě,“ popsal autor výstavy Stráž na Hradě pražském Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.

Když přijel na Hrad nově zvolený prezident Tomáš Garrigue Masaryk (†87), začali se ze zahraničních bojů vracet i první legionáři. Ti pak také v dohledu nad Hradem sokoly nahradili, což se odrazilo třeba na uniformách, které byly také legionářské.

Tak šel čas s Hradní stráží

Za první republiky byla Hradní stráž jediná plně profesionální jednotka armády. „Jejich úkolem bylo střežit sídlo prezidenta, ale zároveň také mít reprezentativní vzhled, umět cizí jazyky, tehdy hlavně němčinu a francouzštinu, aby dokázali poradit turistům. Měli být skutečnou vizitkou armády,“ vysvětlil Zdeněk Špitálník. 

Vojáci, kteří střežili Hrad za protektorátu, si během Pražského povstání zachovali vojenskou čest. „Nebyli to kolaboranti, a jak mohli, do povstání se, nutno říci úspěšně, zapojili,“ uvedl Špitálník.

Smutnou kapitolou historie Hradní stráže je období druhé světové války. Za protektorátu v Praze vzniklo Vládní vojsko, jehož první prapor hlídal prezidenta Emila Háchu. „Úkoly se ale smrskly jen na ostrahu třetího nádvoří a prezidentského sídla v Lánech. Ostatní prostory střežili němečtí vojáci,“ popsal Špitálník. V Londýně měl svou vlastní stráž prezident Edvard Beneš, ta se starala o jeho bezpečnost. 

Období komunismu je vystaveno v chodbě vymalované příznačnou rudou barvou. Tehdy přestala být Hradní stráž profesionální jednotkou a mohli do ní i vojáci základní služby. „Šlo o prestižní post, velkou výhodou byla služba v Praze a po vojně se mohli lépe uchytit třeba u Veřejné bezpečnosti,“ konstatoval Špitálník. 

Velké změny Hradní stráž zažila po pádu komunismu. Události roku 1989 její členové prožívali jako jiní. „Vytvořili svůj stávkový výbor, měli požadavky na změny, velitel navštívil na základě jejich podmínek Občanské fórum,“ popsal Špitálník. Stráž dostala nové uniformy od Theodora Pištěka (85), vznikla motocyklová jednotka. Od roku 2004 je Hradní stráž opět plně profesionálním útvarem.

Kdy: 28. června – 31. října 2018
Kde: Tereziánské křídlo Starého královského paláce (pod Býčími schody) na Pražském hradě
Za kolik: Samostatná vstupenka – dospělí 50 Kč, děti 20 Kč, společná vstupenka na výstavy z cyklu Založeno 1918 – dospělí 150 Kč, děti 70 Kč

Video
délka: 01:19
1080p 720p 360p

Přehlídka při příležitosti 100 let od ceremoniálu legionářů ve francouzském Darney s komentářem mluvčího Hradní stráže Jiřího Havla Daniel Vitouš

Fotogalerie
8 fotografií