Studii tramvajové trati mezi Kobyliským náměstím a Bohnicemi vypracovalo Centrum pro efektivní dopravu (CEDOP). Práce zohledňuje všechny vzniklé dokumentace k této problematice od roku 1995, zároveň nabízí aktuální řešení celé problematiky.

Součástí studie je porovnání 20 let starých postupů s novými trendy. Dle odborníků se tím otevírá celá řada možností, jak upravit veřejný prostor u nově vznikajících tramvajových tratí. Například myšlenka zachování 2+2 jízdních pruhů v dané lokalitě může být nahrazena vznikem nových parkovacích stání, zřízením infrastruktury pro cyklisty nebo výsadbou stromořadí.

Do hry může vstoupit lanovka

Odborníci zároveň upozorňují na skutečnost, že pokud by se tramvajová trať neprodlužovala dál do Prahy 6, ovlivní celou tuto akci také zamýšlený vznik lanovky z Podbaby do Bohnic. V takovém případě by totiž u dnešní autobusové zastávky Na Pazderce vznikl významný přestupní bod mezi lanovkou a tramvají, což by mělo na finální podobu trati zásadní vliv.

Podpovrchová varianta tramvajové trati v Bohnicích, která protíná sídliště jeho středem.
Podpovrchová varianta tramvajové trati v Bohnicích, která protíná sídliště jeho středem.
Autor: CEDOP

Studie vypracovala variantu tramvajové trati, která vede pod povrchem středem sídliště v Bohnicích, ve druhé variantě pak počítá s tím, že by se trať rozvětvila na křižovatce ulic Čimická a K Pazderkám, opět by se setkala na křižovatce ulic Lodžská a Zhořelecká. Právě k této variantě se nakonec odborníci společnosti CEDOP přiklánějí, jelikož dle jejich poznatků lépe dopravně danou lokalitu obsluhuje.

Z obratiště může být náměstí

Zároveň se počítá s městotvorným přínosem tramvajové trati v dané lokalitě. Například autobusové obratiště ve Zhořelecké ulici, kde by vzniklo nové obratiště pro tramvaje, má dle studie potenciál stát se náměstím. „Stavba tramvajové trati by mohla být činitelem, který odstartuje významnou kvalitativní změnu ve vnímání tohoto pro sídliště důležitého veřejného prostoru,“ píše se ve vypracovaném dokumentu.

Povrchová varianta tramvajové trati v Bohnicích, která kopíruje autobusové linky.
Povrchová varianta tramvajové trati v Bohnicích, která kopíruje autobusové linky.
Autor: CEDOP

Vznik tramvajové trati plně podporuje také IPR. „Studie je v souladu s Metropolitním plánem i s Plánem mobility. Preferujeme jednoznačně povrchové vedení tramvaje. Studie je spíše ideová, jde o jakýsi nástin toho, kudy tramvaj může vést,“ uvedl tiskový mluvčí IPR Marek Vácha, podle kterého by před samotnou realizací bylo nezbytné vytvořit podrobnější studii.

„Další postup závisí na více faktorech. S prodloužením trati musí být v souladu město, dopravní podnik, Praha 8 a další. V případě ideálního vývoje a souladu všech těchto subjektů by trať mohla být v letech 2025 až 2030 zprovozněna,“ dodal Marek Vácha.

Celou studii společnosti CEDOP si můžete prohlédnout zde.

Fotogalerie
7 fotografií