Praha 12 musela v poslední době řešit velmi závažný problém. Vše odstartoval dopis soudního znalce v oboru chemie adresovaný starostovi městské části. Stálo v něm, že zdi místní základní školy Na Beránku jsou kontaminované aerosoly metamfetaminu.

To údajně ukázala měření látek ve zdech školy, které znalec zadal nezávislé laboratoři. Přibližně 200 metrů od školy byla totiž odhalena varna pervitinu a znalec měl podle Prahy 12 podezření, že výpary nebezpečných látek mohly vzduchem vniknout až do prostor školy. Muž pak podle starosty Prahy 12 Milana Maruštíka (ANO) sám nabídl dekontaminaci prostor, kterou měla provést firma, s níž sám spolupracuje.

Video
délka: 06:06
1080p 720p 360p

Rozhovor se starostou Prahy 12 Milanem Maruštíkem o neprokázaném zamoření Jiří Marek

„Dekontaminace měla zničit všechny měkké objekty, ve kterých se aerosol mohl usadit. Kupříkladu sedačky, židle a podobně. Pak by bylo potřeba seškrabat veškeré zdi do hloubky pět až deset centimetrů,“ popisuje, jak měla dekontaminace probíhat, starosta. Celý proces by navíc byl prý velmi nákladný.

Falešný poplach

Věc jsem musel předat Hygienické stanici hl. města Prahy a zároveň jsem zadal screening Státnímu ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Z jejich zprávy vyplývá, že žádné zamoření pervitinem ve škole Na Beránku není,“ přibližuje svůj postup Maruštík. Praha 12 nyní zvažuje, že na znalce podá trestní oznámení z důvodu šíření dezinformace. 

Fotogalerie
4 fotografie