Labutě v centru Prahy jsou poetickou atrakcí, která fascinuje turisty. Kdo si nevyfotil labuť ve Vltavě, jako by v naší metropoli snad ani nebyl. V minulosti tito majestátní tvorové v hlavním městě neexistovali, vyskytují se v tomto prostředí až v posledních desetiletích. Tento veřejný prostor je tak pro ně nepřirozený. Jedním z úskalí, které na labutě v Praze číhá, jsou mosty, které stojí relativně blízko od sebe.

Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův, Mánesův, Čechův, Štefánikův a Hlávkův – v širším centru Prahy se nachází hned 8 mostů, které jsou více či méně blízko u sebe. Pokud bychom okraje rozšířili v obou směrech, můžeme k tomuto seznamu přičíst ještě železniční most u Výtoně na jihu a Libeňský most na severu daného území.

Na některých místech této centrální části Prahy žijí ve Vltavě labutě, které mají podle ornitologa Petra Kolomazníka ze záchranné stanice Penthea těžkopádný rozlet, pro který potřebují delší vzletovou dráhu. „Labutě navíc instinktivně nechtějí mosty podletět, ale přeletět. Pokud se například labuť kvůli něčemu vyplaší a vyrazí, může se poranit o dráty či troleje, které se na mostech nacházejí,“ uvedl ornitolog.

Terčíky a stovky případů

Na trolejích pražských mostů se z tohoto důvodu nacházejí reflexní závěsné terčíky, které se ve větru otáčejí. Tímto efektem mají „pozlátka“ ptactvo odrazovat, avšak v případě, že jde o situaci, kdy se pták poleká a chce odletět do bezpečí, si podle odborníka může pták překážky všimnout pozdě. „V nejlepším případě je labuť otřesená a vypustí se, v horším případě může mít polámaná křídla, což je špatné,“ dodal Petr Kolomazník.

Video
délka: 00:56.03
Video se připravuje ...

Ornitolog Petr Kolomazník o problematice labutí a mostů v Praze. Daniel Vitouš

Podle hlavní ošetřovatelky záchranné stanice pro volně žijící živočichy Lesů hlavního města Prahy Zuzany Pokorné bohužel nejsou tyto případy ničím ojedinělým. „Za rok přijímáme zhruba 150 labutí, minimálně 80 procent z nich jsou právě z těchto mostů. Nejvíce případů je v zimě, protože Vltava nezamrzá, a tak se v centru Prahy vyskytuje víc labutí. Případů může být ještě víc, protože některé labutě na místě zemřou a takové případy se k nám ani nedostanou. Obecně se tyto události dějí proto, že labutě si trolejí za letu nevšimnou,“ vysvětlila odbornice.

Fotogalerie
13 fotografií