O možnosti využití provizorního přemostění v rámci případné demolice a stavby nového Libeňského mostu se v současnosti v Praze debatuje, jasno ale zatím není. Pokud by opravdu došlo k bourání, nová stavba Libeňský most nahradí až těsně před jeho odstraněním, aby uzavírka mezi Libní a Holešovicemi byla co nejkratší. Provizorní most by se ale z logiky věci dal šikovně využít i v případě, že by se ten stávající neboural, ale rekonstruoval. Z historie víme, že takovou dočasnou stavbu lze realizovat v relativně krátkém časovém horizontu.

Umístit provizorní most mezi Libeň a Holešovice nebyl totiž pro dřívější generace Pražanů žádný problém. Už roku 1902 sem uměli odborníci přesunout provizorní dřevěnou konstrukci, která do té doby sloužila coby alternativa při výstavbě mostu Legií u Národního divadla.

Nejen že je z historie prokazatelně možné, aby mezi Prahou 7 a Prahou 8 provizorní most stál, našim předkům se ho také podařilo od Národního divadla demontovat a přemístit více než pět kilometrů po proudu Vltavy na místo dnešního Libeňského mostu.

Zprovoznit a navíc ještě prodloužit se ho tehdy povedlo za neuvěřitelných 11 měsíců, provizorium bylo dlouhé 451 metrů, široké 7,5 metru s vozovkou o šířce pět metrů. Lidem dřevěný most sloužil více než čtvrt století, dokud se roku 1928 nezpřístupnil dnešní Libeňský most.

Provizorium u Karlova mostu

Realizace provizorních mostů je z dobových fotografií doložitelná v ještě vzdálenější minulosti. Roku 1890 poničila Karlův most obrovská povodeň, následujícího roku se započalo s náročnou rekonstrukcí. Jak historické fotografie dokládají, také tehdy se kolem staveniště objevilo dočasné rameno, které umožňovalo lidem řeku v historickém centru Prahy zdolávat z jednoho břehu na druhý.

Praha podle slov radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) dnes ale neví, jak břehy spojit. Nyní zkoumá možnost stavby provizorního mostu proti proudu od toho současného. Jasné je pouze to, že přes Vltavu bude vést konstrukce pro inženýrské sítě. „Technická správa komunikací byla hl. m. Prahou pověřena k prověření možných variant provizorního přemostění pro všechny typy dopravy a nyní na těchto variantách pracuje investiční úsek,“ sdělila Blesk.cz mluvčí správy Barbora Lišková. 

Fotogalerie
9 fotografií