Právě jeho ostatky budou po pěti desítkách let převezeny z Vatikánu do Prahy. Instalací sochy se stejně jako pohřbením ve vlasti plní Beranovo přání. Celé sousoší je vytvořeno z 320 kilogramů stříbra, to naložili v pasířské dílně v Buštěhradu a po dvou částech dopravili do Prahy. V katedrále je postaveno na kamenném soklu a umístěno tak, že světec z věčného života žehná příchozím.

Má zachycovat moment vzkříšení sv. Vojtěcha, jehož svědky jsou jeho učitel, benediktin Radla a sv. Radim, budoucí první polský arcibiskup. Umístění sochy navazuje na ideu stavitelů katedrály, kteří ji budovali v ose kříže, jež spojuje hroby patronů sv. Víta, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda.

Mnohých soch si někteří lidé vůbec neváží:

Video
délka: 01:20.32

Zfetovaná dívka vylezla na sochu svatého Václava: Po strážnících chtěl smrtící injekci. Městská policie Praha

Desítky let zdržení

Soutěž vypsanou v roce 1936 spolkem vyhrála sochařka Karla Vobišová Žáková (1887 až 1961). V roce 1947 byl sádrový model sousoší umístěn do katedrály. Stejně jak byl po nástupu komunistického režimu kardinál Beran internován, tak byl model sousoší vystavený v katedrále v roce 1948 z chrámu odstraněn.

Dokončení projektu inicioval v roce 2010 kardinál Dominik Duka, kdy ho navštívil syn sochařky Karly Vobišové a seznámil ho s návrhem sousoší.