Na chování jednoho z řidičů dopravního podniku upozornil cestující Janne Oksanen. „Řidič autobusu 340 (například ve spoji ráno z Podbaby do Roztok) na přední sklo umístil protiislámský znak tak, aby byl jasně viditelný pro celý autobus,“ popisuje. Naštvalo jej hlavně to, že se svými muslimskými kolegy takto cestuje často a dopravní podnik by neměl podobné jednání akceptovat. „Nemyslím si, že tento druh veřejného zobrazení nenávistné víry je vhodný ve veřejných prostředcích,“ dodal.

Reakce v komentářích na sebe nenechaly dlouho čekat. Někteří se řidiče zastávali, většina však byla proti. Padlo ale více stížností v souvislosti s nenávistí k cizincům u stejné osoby. „Dobrý den, linkou 340 pravidelně jezdím a xenofobie tohoto řidiče je širokospektrá, hlasitě křičí na libovolné cizince bez ohledu na jejich etnicitu, že mají umět česky, když jsou v Česku, že on česky mluví, když nevědí, kolik mají zaplatit apod.,“ napsal Martin.

Video
délka: 07:40.41

Našli jsme rebela, který ze srandy mění nápisy na autobusech! A jak si hasiči myjí hadice. Matěj Smlsal, David Vaníček

„Jednání prošetříme“

Dopravní podnik nyní hodlá celou situaci prověřit, už teď je ale jisté, že řidiče čekají problémy. „Hned při začátku směny vedoucí garáže s řidičem záležitost projednal, a to s upozorněním na porušení ustanovení Dopravního a návěstního předpisu, tedy že pracovníci nesmějí umisťovat na viditelné místo v autobuse reklamní nebo propagační, popřípadě jiné předměty nebo tiskoviny, které nesouvisejí s činností DPP,“ řekla pro Blesk.cz mluvčí Aneta Řehková.

Řidiči nyní hrozí dokonce i výpověď. „Vyhodnocujeme situaci zejména s ohledem k osobě zaměstnance, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů. V daném případě řidiči hrozí podle vyhodnocení intenzity porušení buď upozornění na možnost výpovědi, či výpověď z pracovního poměru,“ dodala Řehková. Není to poprvé, kdy se podobný případ v Praze řeší. Před osmi lety dostal výpověď muž, který si za okno umístil viditelně šálu dělnické strany.