Text přitom začíná opravdu oficiálně. „Na základě dlouhodobých jednání s jednotlivými krajskými úřady, obcemi, dopravci a koordinátory, byla k termínu 1. července 2018 dohodnuta integrace celé České republiky do našeho systému, pracovně nazývaná jako tzv. „Královská integrace“. Na jednu jízdenku dojedete odkudkoli kamkoli, s jakýmkoli dopravcem,“ uvedl ROPID na svém facebookovém profilu.

A cestování podle tarifů by bylo opravdu levné. „Pokud jde o tarifní vypořádání, tabulka základních cen jednotlivých jízdenek je k nahlédnutí napravo od schématu. S rostoucím počtem pásem se zvyšuje i časová platnost takové jízdenky, což se může hodit zejména pro zimní období nebo spoje na dálnici D1, celoročně pak na železnici,“ píše se dále. Za pár stovek byste se pak dostali kamkoli po republice.

„Pražáci vpřed!“

Hlavní slogan celé Královské integrace pak dával celé republice najevo, kde je opravdu její srdce. A zároveň by to jejím obyvatelům ušetřilo nervy v každodenních zácpách. „Pražáci, za dvě stovky kamkoli! Není tajemstvím, že celý systém bude výhodný primárně pro obyvatele hlavního města, kteří ale ve své nelehké dopravní situaci potřebují morální podporu a sounáležitost od ostatních krajů,“ píše se dále.  

Brno však jako obvykle protestovalo, než si tamní obyvatelé zjistili, co je to metro. „Nejtěžší jednání probíhala nečekaně v Brně, jehož zástupci zpočátku výhody integrace příliš nechápali. Při sdělení, že si budou moci zakoupit i jízdenku na metro, zavládlo na čtrnácté schůzi nebývalé nadšení a ihned nastal obrat o 180 stupňů,“ popsal dále ROPID.

O trochu dále na východ ale už byla nutná ústa tlumočníka, Ostrava ale byla do systému v České republice nakonec také přizvána. „Naopak nejsnadněji se nám jednalo s Ostraváky, kteří k chystanému systému pravděpodobně neměli žádné výhrady, dle odhadu tlumočníka,“ říká ROPID. Časem by se tento systém mohl rozšířit i do zbytku Evropy.