V plánu projektu je stavba 48 rodinných domů, které vzniknou v pěti fázích. Výstavba má převážně sloužit pro bydlení. Dále budou postaveny dva bytové domy dohromady s 34 byty. V jednom z nich budou takzvané nízkoprahové byty.

Hlavním přínosem pro městskou část bude zajištění služeb a nabídky pro občany i návštěvníky městské části, které zde dosud citelně chybějí,“ píše se v dokumentu zařazeném v systému EIA, který posuzuje vliv staveb na životní prostředí.

Přibude více zeleně, školka i fontána

V Lysolajích vznikne nová školka a navržena je rovněž výstavba společenského domu s restaurací a sálem. Také vznikne komunitní centrum s ordinacemi lékařů a mateřským centrem. Přibude rovněž park, zatravněné plochy a vysázeny budou desítky stromů. „V části parku přiléhající k mateřské škole bude v rámci podpory ekologické výchovy založena květnatá louka s pestrým druhovým složením a převahou lučních květin,“ píše se v materiálu. Před společenským domem bude fontána.

O nové zástavbě se v Lysolajích hovořilo již v roce 2002, kdy měly vzniknout dva až čtyři velkokapacitní domy, proti kterým se však postavila radnice a obyvatelé. S novým záměrem radnice souhlasí. Předpokládaná doba výstavby je 44 měsíců a začít by měla podle dokumentu v příštím roce. Dokončena pak má být v roce 2022.